Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLazar, Jaromírcs
dc.contributor.authorPodlasová, Jarmilacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:46:58Z
dc.date.available2012-07-11T07:46:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92768
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem mé práce je popsat základní metody benchmarkingu a aplikovat je na skupině vybraných podniků. Jedná se o podniky zabývající se těžbou kamene. V první části práce je vymezení pojmu benchmarking včetně jeho historie. Jsou zde uvedeny příklady osobností, jež se zabývaly touto metodou. V druhé části jsou popsány metody benchmarkingu, u každé metody jsou stručně zahrnuty i její výhody a nevýhody. V praktické části jsou zpracována data podle předem vybraných ukazatelů z výročních zpráv jednotlivých podniků za roky 2005 - 2009. V závěru jsou interpretovány výsledky a je stanovený tzv. leader skupiny.cs
dc.description.abstractThe aim of my work is to describe the basic methods of benchmarking and apply them to a group of selected companies. These undertakings are engaged in stone mining. The first part is the definition of benchmarking, including its history. There are examples of persons who deal with this method. The second section describes the methods of benchmarking for each method are briefly covered as well as its advantages and disadvantages. In the practical part of the data are processed according to pre-selected indicators from the annual reports of individual companies for 2005 - 2009. In conclusion, the results are interpreted and determined leader of the group.en
dc.format23 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2864585 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectstrategický benchmarkingcs
dc.subjectvýkonový benchmarkingcs
dc.subjectprocesní benchmarkingcs
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectstrategic benchmarkingen
dc.subjectperformance benchmarkingen
dc.subjectprocess benchmarkingen
dc.titleBenchmarking vybrané skupiny podnikůcs
dc.title.alternativeBenchmarking for Some Companiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201628cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBorůvka, Jancs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPOD201_HGF_B2102_2102R001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam