Analýza PR aktivit společnosti Třinecké železárny, a.s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92815

Show simple item record


dc.contributor.advisor Matušková, Simona cs
dc.contributor.author Panýrková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:47:18Z
dc.date.available 2012-07-11T07:47:18Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92815
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá aktivitami public relations (PR) a jejich analýzou. V teoretické části je popsán význam pojmu public relations, jeho aktuální trendy a základní nástroje PR. V praktické části práce jsou analyzovány současné aktivity PR podniku TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s, které jsou rozděleny na interní a externí nástroje public relations. Cílem bakalářské práce je navrhnout moţné zlepšení PR aktivit v této oblasti. cs
dc.description.abstract Thesis deals with the activities of the public relations (PR)and their analysis. In the theoretical part describes the importance of the concept of public relations, the current trends and the basic tools for PR in the practical part of the work are analysed the current activities of the PR firm TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., which are divided into internal and external tools of public relations. The aim of the Bachelor thesis is to suggest possible improvements to PR activities in this field. en
dc.format 29, [11] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1190894 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject public relations (PR) cs
dc.subject image firmy cs
dc.subject publicita cs
dc.subject média cs
dc.subject konference cs
dc.subject veřejnost a veřejné mínění cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject public relations (PR) en
dc.subject the image of the company en
dc.subject publicity en
dc.subject media en
dc.subject conferences en
dc.subject public and public opinion en
dc.subject corporate culture en
dc.subject marketing communication en
dc.title Analýza PR aktivit společnosti Třinecké železárny, a.s. cs
dc.title.alternative PR Analysis for the Company, Třinecké železárny, a.s. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201626 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Wrzecionko, Jakub cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis PAN128_HGF_B2102_2102R001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PAN128_HGF_B2102_2102R001_2012.pdf 1.135Mb PDF View/Open
PAN128_HGF_B2102_2102R001_2012_priloha.pdf 2.455Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics