Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMatušková, Simonacs
dc.contributor.authorPanýrková, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:18Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:18Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92815
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá aktivitami public relations (PR) a jejich analýzou. V teoretické části je popsán význam pojmu public relations, jeho aktuální trendy a základní nástroje PR. V praktické části práce jsou analyzovány současné aktivity PR podniku TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s, které jsou rozděleny na interní a externí nástroje public relations. Cílem bakalářské práce je navrhnout moţné zlepšení PR aktivit v této oblasti.cs
dc.description.abstractThesis deals with the activities of the public relations (PR)and their analysis. In the theoretical part describes the importance of the concept of public relations, the current trends and the basic tools for PR in the practical part of the work are analysed the current activities of the PR firm TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., which are divided into internal and external tools of public relations. The aim of the Bachelor thesis is to suggest possible improvements to PR activities in this field.en
dc.format29, [11] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1190894 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpublic relations (PR)cs
dc.subjectimage firmycs
dc.subjectpublicitacs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectkonferencecs
dc.subjectveřejnost a veřejné míněnícs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectpublic relations (PR)en
dc.subjectthe image of the companyen
dc.subjectpublicityen
dc.subjectmediaen
dc.subjectconferencesen
dc.subjectpublic and public opinionen
dc.subjectcorporate cultureen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.titleAnalýza PR aktivit společnosti Třinecké železárny, a.s.cs
dc.title.alternativePR Analysis for the Company, Třinecké železárny, a.s.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201626cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeWrzecionko, Jakubcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPAN128_HGF_B2102_2102R001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam