Návrh koncepce odkanalizování města Petřvald.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92821

Show simple item record


dc.contributor.advisor Václavík, Vojtěch cs
dc.contributor.author Surýnek, Libor cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:47:23Z
dc.date.available 2012-07-11T07:47:23Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92821
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování části města Petřvald. Pro přiblížení a pochopení dané problematiky nezávislému čtenáři je práce rozdělena na dvě části, a sice část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je v úvodu stručně popsána historie a charakteristika Petřvaldu, je zde podrobně rozepsán současný stav kanalizace, hydrologické poměry v dané oblasti a vytipování problémů. Dále jsou zde podrobně zpracovány legislativní a technické principy, zejména pak základní způsoby řešení a zásady navrhování stokových sítí, způsoby odvádění odpadních vod, materiály stokových trub atd. Praktická část je zaměřena na vlastní návrh koncepce odkanalizování. Jsou zde řešeny možné způsoby návrhů stok, kde cílem bylo vybrat nejlepší možné řešení, které je dále podloženo výkresovou dokumentací, tzn.: situací, hydrotechnickou situací, podélnými profily hlavních a vedlejších stok a patřičnými hydrotechnickými výpočty. Součástí je také předběžný odhad finančních nákladů navrhované výstavby kanalizace. cs
dc.description.abstract This thesis focuses on the design concept of the city sewerage systems in the town of Petřvald. To get familiar with the issue I devided the thesis into two main parts, namely the theoretical and the practical. In the introduction of the theoretical part there are briefly described the history and the characteristics of Petřvald. There is also described the currect state of sanitation, the hydrological situation in the area and identification of problems. There are also elaborated in detail the legal and technical principles, especially the basic principles and ways to address the design of sewer networks, methods of removing sewage water, sewer pipe materials, etc. The practical part is focused on the design concept of sewerage systems. where the goal was to choose the best possible solution, which is further supported by drawing documentation, ie.: situations hydrotechnical situation, longitudinal profiles of major and minor sewers and appropriate hydro technical calculations.It also includes a preliminary estimate of the financial cost of the proposed construction of sewerage. en
dc.format 44 l. : il. + 3 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2083508 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odkanalizování cs
dc.subject stoka cs
dc.subject hydrologické poměry cs
dc.subject odpadní voda cs
dc.subject sewerage en
dc.subject sewer en
dc.subject the hydrological situation en
dc.subject waste water en
dc.title Návrh koncepce odkanalizování města Petřvald. cs
dc.title.alternative The concept of sewer system design of the Petrvald city en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200779 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šťastný, Martin cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Technologie a hospodaření s vodou cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SUR108_HGF_B2102_2102R006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SUR108_HGF_B2102_2102R006_2012.pdf 1.986Mb PDF View/Open
SUR108_HGF_B2102_2102R006_2012_priloha.rar 59.15Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics