Using the Technology SharePoint for School projects

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92857

Show simple item record


dc.contributor.advisor Martinovič, Jan cs
dc.contributor.author Bartek, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:47:44Z
dc.date.available 2012-07-11T07:47:44Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92857
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract The thesis is aimed at studying SharePoint technology and its deployment. I am going to introduce basic knowledge about this technology, define hardware and license requirements of the system and a way of deployment, examine user interface and base architectural elements of the system. This thesis includes implementing of several sample projects using SharePoint API and web part setting the overall project logic. Projects are combination of desktop applications and Windows services communicating over a Windows Communication Foundation with Windows service on the server side. This service carries out all operations with SharePoint. The first project is designed to create new site collections and the second one to synchronize the system folders with libraries in SharePoint and creates backups of changed files. My Web Part manages these backups and allows user to manage them. en
dc.description.abstract Práce je zaměřená na představení technologie SharePoint a jejího nasazení. Představení základních znalostí o této technologii, určíme hardwarové a licenční požadavky systému a způsob nasazení. Prozkoumáme uživatelské rozhraní a základní architektonické prvky systému. Součástí práce je vypracování několika ukázkových aplikací využívajících SharePoint API a Web Part která zapadá do logiky projektu. Projekty jsou kombinace desktopových aplikací a Windows služeb, komunikujících přes Windows Communication Foundation s Windowsovskou službou na serverové straně. Tato služba provádí veškeré operace s SharePointem. První projekt je určený pro vytváření nových kolekcí webů a druhá pro synchronizaci systémových složek s knihovnami na SharePointu a vytváří zálohy změněných souborů. Moje webová část (web part) spravuje tyto zálohy a dovoluje uživateli s nimi nakládat. cs
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2194800 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject SharePoint, Web Part, Windows service, WCF en
dc.subject SharePoint, Web Part, Windows service, WCF cs
dc.title Using the Technology SharePoint for School projects en
dc.title.alternative Využití technologie SharePoint pro školní projekty cs
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kocyan, Tomáš cs
dc.date.accepted 2011-08-16 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BAR582_FEI_N2647_2612T025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAR582_FEI_N2647_2612T025_2011.pdf 2.093Mb PDF View/Open
BAR582_FEI_N2647_2612T025_2011_zadani.pdf 171.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics