Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMartinovič, Jancs
dc.contributor.authorBartek, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:44Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:44Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92857
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractThe thesis is aimed at studying SharePoint technology and its deployment. I am going to introduce basic knowledge about this technology, define hardware and license requirements of the system and a way of deployment, examine user interface and base architectural elements of the system. This thesis includes implementing of several sample projects using SharePoint API and web part setting the overall project logic. Projects are combination of desktop applications and Windows services communicating over a Windows Communication Foundation with Windows service on the server side. This service carries out all operations with SharePoint. The first project is designed to create new site collections and the second one to synchronize the system folders with libraries in SharePoint and creates backups of changed files. My Web Part manages these backups and allows user to manage them.en
dc.description.abstractPráce je zaměřená na představení technologie SharePoint a jejího nasazení. Představení základních znalostí o této technologii, určíme hardwarové a licenční požadavky systému a způsob nasazení. Prozkoumáme uživatelské rozhraní a základní architektonické prvky systému. Součástí práce je vypracování několika ukázkových aplikací využívajících SharePoint API a Web Part která zapadá do logiky projektu. Projekty jsou kombinace desktopových aplikací a Windows služeb, komunikujících přes Windows Communication Foundation s Windowsovskou službou na serverové straně. Tato služba provádí veškeré operace s SharePointem. První projekt je určený pro vytváření nových kolekcí webů a druhá pro synchronizaci systémových složek s knihovnami na SharePointu a vytváří zálohy změněných souborů. Moje webová část (web part) spravuje tyto zálohy a dovoluje uživateli s nimi nakládat.cs
dc.format.extent2194800 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSharePoint, Web Part, Windows service, WCFen
dc.subjectSharePoint, Web Part, Windows service, WCFcs
dc.titleUsing the Technology SharePoint for School projectsen
dc.title.alternativeVyužití technologie SharePoint pro školní projektycs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKocyan, Tomášcs
dc.date.accepted2011-08-16cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAR582_FEI_N2647_2612T025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam