Grafický editor ontologií

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92869

Show simple item record


dc.contributor.advisor Štolfa, Svatopluk cs
dc.contributor.author Říhošek, Marek cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:48:06Z
dc.date.available 2012-07-11T07:48:06Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92869
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvořit Framework, pomocí kterého si lze zpracovat načtenou ontologii ve vlastním grafickém editoru ontologií. Jednotlivé elementy ontologie si uživatel sám navolí, jakým grafickým prvkem se budou zobrazovat. Framework bude naprogramován v programovacím jazyce Java. Téma je obsáhlejšího charakteru a proto se na tvorbě podílelo více diplomantů. V práci jsem se zaměřil na problematiku načtení vstupní ontologií do jádra aplikace pomocí OWL API a následnou práci s načtenou ontologií. Dále jsem se podílel na tvorbě samotného GUI aplikace. Obsahem diplomové práce je jak samotný Framework, tak i textová část. V textové části je popsána problematika ontologií, dále pak popis jazyka OWL. Následuje popis vlastního řešení Frameworku pro zpracovaní ontologií. Obsahem je i testovací ontologie, která byla vytvořena k otestování správné funkcionality výsledného Frameworku. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to create Framework, through which you can handle the loaded ontology graphic editor in its own ontology. The graphics elements of individual elements of the ontology could be defined by user by themselves. The Framework will be at Java programming language. The thesis is voluminous nature and therefore participated in the creation of more students. In my work I focused on the issue of load input ontology into the core of application using OWL API and subsequent work with the loaded ontology. I also participated in the creation of GUI application itself. The content of the thesis is the Framework itself and also the text part of thesis. The text section describes the problems of ontology, as well as a description language OWL. The following part is a description of a custom solution for processing ontology to the Framework. The content thesis is also testing ontology which was created to test the correct functionality of the final Framework. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2429332 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Ontologie, Java, Eclipse, GUI, Framework, grafický editor, OWL, OWL API cs
dc.subject Ontology, Java, Eclipse, GUI, Framework, graphics editor, OWL, OWL API en
dc.title Grafický editor ontologií cs
dc.title.alternative Graphical Ontology Editor en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kožusznik, Jan cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis RIH038_FEI_N2647_2612T025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RIH038_FEI_N2647_2612T025_2012.pdf 2.316Mb PDF View/Open
RIH038_FEI_N2647_2612T025_2012_priloha.zip 6.939Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics