Show simple item record

dc.contributor.advisorLitschmannová, Martinacs
dc.contributor.authorPavlas, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:48:08Z
dc.date.available2012-07-11T07:48:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92872
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracovat výsledky spirometrického vyšetření z Kliniky pracovního a preventivního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. V tomto výběru jsou zahrnuta vyšetření pacientů za posledních 12 let. Úkolem je zodpovědět otázky, které jsou uvedeny v průběhu psaného výkladu. Řešení jednotlivých otázek je založeno na jednofaktorové a dvoufaktorové ANOVĚ, Nash-Sutliffově koeficientu a vícenásobné lineární regresi. V práci jsou použity programové nástroje MS Excel 2007 a Statgraphics plus 5.0 trial.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to process results of spirometry tests from the Department of Occupational and Preventive Medicine-University Hospital Ostrava. In this sample, there are included examinations of patients from the last 12 years. The task is to answer questions that are presented in the written interpretation. Solving those issues are based on single-factor and two-factor ANOVA, Nash-Sutliffe coefficient and multiple linear regression. Software tools such as MS Excel 2007 and Statgraphics plus 5.0 trial are used in this thesis.en
dc.format.extent2198015 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspirometrie, VC, FEV1, MEF25-75%, ANOVA, Nash-Sutcliffův koeficient, vícenásobná lineární regresecs
dc.subjectspirometry, VC, FEV1, MEF25-75%, ANOVA, Nash-Sutcliffe coefficient, multiple linear regressionen
dc.titleMatematický model fyziologických spirometrických parametrůcs
dc.title.alternativeMathematical model of spirometric measurementsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePraks, Pavelcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAV569_FEI_N2647_1103T031_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record