Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92979

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krömer, Pavel cs
dc.contributor.author Sojka, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:50:02Z
dc.date.available 2012-07-11T07:50:02Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92979
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaobírá tématikou messaging systémů - Message-Oriented Middlewaru (MOM), který dnes tvoří důležitou součást v oblasti systémové integrace. Tato práce si klade za cíl seznámit se základními principy messagingu, přiblížit nejznámější komerční a otevřené implementace MOM a především navrhnout a implementovat testovací aplikaci, která by využívala MOM jako komunikační páteř pro přenos velkého množství dat o velkých velikostech. Dále pak seznámit s existujícími výkonnostními porovnáními a především navrhnout testovací případy a provést výkonnostní testy na vytvořené testovací aplikaci pro vybrané implementace MOM. Nakonec pak provést analýzu a vyhodnocení získaných výsledků. cs
dc.description.abstract This Diploma thesis describes theme Messaging Systems - Message-Oriented Middleware (MOM), which today forms an important part in system integration. This thesis behind aim acquaint with basic principles of messaging, bring the most popular commercial and open source implementation of the MOM closer and especially design and implement test application. This application uses the MOM as a communications backbone for the transmission of large amounts of large size data. Further acquaint with existing performance comparisons and especially design test cases and perform the performance tests on test application for selected implementations of MOM. And the finally analyze and evaluate obtained results. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1240987 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Message-Oriented Middleware cs
dc.subject MOM cs
dc.subject Java Message Service cs
dc.subject JMS cs
dc.subject messaging cs
dc.subject messaging systém cs
dc.subject analýza výkonnosti cs
dc.subject Message-Oriented Middleware en
dc.subject MOM en
dc.subject Java Message Service en
dc.subject JMS en
dc.subject messaging en
dc.subject messaging system en
dc.subject performance analysis en
dc.title Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů cs
dc.title.alternative Perfromance Analysis of Open Source Messaging Systems en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Návrat, Lumír cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SOJ050_FEI_N2647_2612T025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SOJ050_FEI_N2647_2612T025_2012.pdf 1.183Mb PDF View/Open
SOJ050_FEI_N2647_2612T025_2012_priloha.zip 35.44Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics