Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrömer, Pavelcs
dc.contributor.authorSojka, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:02Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:02Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92979
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaobírá tématikou messaging systémů - Message-Oriented Middlewaru (MOM), který dnes tvoří důležitou součást v oblasti systémové integrace. Tato práce si klade za cíl seznámit se základními principy messagingu, přiblížit nejznámější komerční a otevřené implementace MOM a především navrhnout a implementovat testovací aplikaci, která by využívala MOM jako komunikační páteř pro přenos velkého množství dat o velkých velikostech. Dále pak seznámit s existujícími výkonnostními porovnáními a především navrhnout testovací případy a provést výkonnostní testy na vytvořené testovací aplikaci pro vybrané implementace MOM. Nakonec pak provést analýzu a vyhodnocení získaných výsledků.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis describes theme Messaging Systems - Message-Oriented Middleware (MOM), which today forms an important part in system integration. This thesis behind aim acquaint with basic principles of messaging, bring the most popular commercial and open source implementation of the MOM closer and especially design and implement test application. This application uses the MOM as a communications backbone for the transmission of large amounts of large size data. Further acquaint with existing performance comparisons and especially design test cases and perform the performance tests on test application for selected implementations of MOM. And the finally analyze and evaluate obtained results.en
dc.format.extent1240987 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMessage-Oriented Middlewarecs
dc.subjectMOMcs
dc.subjectJava Message Servicecs
dc.subjectJMScs
dc.subjectmessagingcs
dc.subjectmessaging systémcs
dc.subjectanalýza výkonnostics
dc.subjectMessage-Oriented Middlewareen
dc.subjectMOMen
dc.subjectJava Message Serviceen
dc.subjectJMSen
dc.subjectmessagingen
dc.subjectmessaging systemen
dc.subjectperformance analysisen
dc.titleAnalýza výkonnosti otevřených messaging systémůcs
dc.title.alternativePerfromance Analysis of Open Source Messaging Systemsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNávrat, Lumírcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSOJ050_FEI_N2647_2612T025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam