Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPenhaker, Marekcs
dc.contributor.authorHrvolová, Barboracs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:24Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93011
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractAbstrakt V teoretické části této práce jsou popsány historické kořeny rostlinné neurobiologie, teorie vzniku a šíření rostlinných potenciálů a způsoby jejich měření. V experimentální části této práce jsme změřili variační potenciály rajčete tyčkového (Lycopersicon lycopersicum) odrůdy Tornádo, které vznikaly jako reakce na tepelný podnět, kterému jsme vybrané rostliny vystavily. Jelikož jsme chtěli zjistit, zda rostlina reaguje na tepelný podnět rovněž na úrovni fyziologické, zvolili jsme za objektivizační parametr zastoupení pigmentů. Zastoupení pigmentů jsme zjišťovali analýzou extraktů pigmentů pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie.cs
dc.description.abstractDevelopment of the plant neurobiology, generation and propagation of plant potentials and measurement of these signals are described in the theoretical part of this work. In the experimental part we measured slow wave potentials of the tomato (Lycopersicon lycopersicum). Slow wave potentials were generated in a response to the thermal stimuli. We want to know if the tomato plant responds to the thermal stimuli on the physiological level. We chose the distribution of plant pigments as a parameter of objectification. The distribution of the plant pigments we determined by the HPLC analysis of prepared extracts.en
dc.format.extent5064944 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRostlinná neurobiologiecs
dc.subjectvariační potenciálcs
dc.subjectakční potenciálcs
dc.subjectextracelulární měřenícs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectPlant neurobiologyen
dc.subjectslow wave potentialen
dc.subjectaction potentialen
dc.subjectextracellular measurementen
dc.subjectHPLCen
dc.titleMěření a objektivizace bioelektrických potenciálů rostlincs
dc.title.alternativeMeasurement and Objectification of Bioelectrical Potentials of Plantsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKalina, Jiřícs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisHRV0009_FEI_N2649_3901T009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam