Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMartinovič, Jancs
dc.contributor.authorLojkásek, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:32Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93020
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje vizualizaci rozsáhlých grafů v hyperbolickém prostoru. Věnuje se modifikaci již existujících algoritmů pro vizualizaci grafu hyperbolickým prostorem. Je navrženo řešení implementace pro rozmístění vrcholů grafu v hyperbolickém prostoru za využití modelů pro vizualizaci hyperbolických prostorů a prostorového promítání. Mimo teorie o hyperbolickém prostoru se práce zabývá i problematikou vizualizace v internetovém prohlížeči pomocí SVG, algoritmy pro vizualizaci grafu a stahováním výsledků pomocí Google API.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the visualization of large graphs in hyperbolic space. This thesis shows modification of existing algorithms for graph visualization by hyperbolic space. There is proposed solution of implementation for layout graph vertices in hyperbolic space using models for visualizing in hyperbolic space and spatial projection. In addition to the theory of hyperbolic space, this work deals with problems of vizualization in the web browser using SVG, algorithms for the graph visualization and downloading results by Google API.en
dc.format.extent15161277 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHyperbolický prostorcs
dc.subjecthyperbolická geometriecs
dc.subjecthyperbolický layoutcs
dc.subjectvizualizace grafucs
dc.subjectGephics
dc.subjectIKVMcs
dc.subjectC\#cs
dc.subjectASPcs
dc.subject.NETcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectD3.JScs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectHyperbolic spaceen
dc.subjecthyperbolic geometryen
dc.subjecthyperbolic layouten
dc.subjectgraph visualizationen
dc.subjectGephien
dc.subjectIKVMen
dc.subjectC\#en
dc.subjectASPen
dc.subject.NETen
dc.subjectJavaen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectD3.JSen
dc.subjectJSONen
dc.titleHyperbolické prostory a vizualizace grafucs
dc.title.alternativeHyperbolic Space and Graph Visualizationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDráždilová, Pavlacs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLOJ018_FEI_N2647_2612T025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam