Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŘezáč, Filipcs
dc.contributor.authorKolenovský, Filipcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:47Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:47Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93039
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit webovou aplikaci umožňující rozesílat přednahrané zprávy pomocí VoIP telefonie. Nejdříve dojde k seznámení s technologiemi použitými při vytváření aplikace, a následně k rozboru a popisu implementace algoritmu použitého pro rozesílání zpráv. Poslední fáze obsahuje porovnání výsledků dosažených v reálné aplikaci s předpokládanými hodnotami. Díky podrobnému popisu konfigurace jednotlivých použitých služeb lze jednoduše nasadit a replikovat danou aplikaci pro účely reálného použití.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to develop web application, that allows to send pre-recorded messages by using VoIP telephony. Firstly, the technologies used in application are introduced. Then the analysis and the description of the implementation of the algorithm used for sending messages are presented. In the last stage there is a comparsion of the results achieved in a real application, with the expected values. Due to the detailed description of the configuration of the particular services it is very simple to replicate and deploy the application for real use.en
dc.format.extent7142554 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSIP, SIPp, Voip, Asterisk, Phpcs
dc.subjectSIP, SIPp, Voip, Asterisk, Phpen
dc.titleKomunikační systém pro varování osob před nebezpečím s využitím IP telefoniecs
dc.title.alternativeIP telephony Based Danger Alert Communication Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMoravec, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKOL568_FEI_N2647_2612T025_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam