Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSlanina, Zdeněkcs
dc.contributor.authorFoldynová, Veronikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:58Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93062
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o nalezení vhodné metodiky pro určení kapacity a stavu baterie kardiostimulátoru. Stav baterie kardiostimulátoru se dá určit pomocí programátoru. Ten je ale k dispozici pouze ve velkých nemocnicích, kvůli své cenové náročnosti. Proto je cílem této práce vyvinout funkce, které by umožnily měřit stav baterie po přiložení magnetu. V úvodu práce je rozebrána fyziologie srdeční činnosti a onemocnění srdce vedoucí ke kardiostimulaci. Následuje popis elektrokardiogramu, problematiky kardiostimulátorů a samotného napájení v kardiostimulátorech. V praktické části je uveden návrh a realizace systému pro měření baterie. Dále pak následuje test životností baterií v pulzním režimu a testy přístroje v klinické praxi. Na závěr jsou zhodnoceny dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with finding a suitable methodology for determining pacemaker battery capacity and condition. They can be determined by a programmer, which is however because of its cost only available at large hospitals. Therefore, the aim of this thesis is to develop functions that would make it possible to measure the battery condition after magnet application. In the introduction of the thesis, cardiac physiology and diseases leading to cardiostimulation are analysed. What follows is the description of the electrocardiogram, problems of pacemakers and proper pacemaker feeding. The practical part includes the design and implementation of a battery measurement system. Furthermore, a test of battery life in pulse mode and tests of the device in clinical practice are presented. In the final part, the achieved results are evaluated.en
dc.format.extent3221111 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectElektrokardiogram (EKG)cs
dc.subjectkardiostimulacecs
dc.subjectkardiostimulátorcs
dc.subjectlithium – jodidové článkycs
dc.subjectstimulační impulzcs
dc.subjectmagnetcs
dc.subjectstimulační frekvencecs
dc.subjectšířka stimulačního impulzucs
dc.subjectElectrocardiogram (ECG)en
dc.subjectcardiostimulationen
dc.subjectpacemakeren
dc.subjectlithium iodine batteriesen
dc.subjectstimulation pulseen
dc.subjectmagneten
dc.subjectstimulation frequencyen
dc.subjectstimulation pulse widthen
dc.titleMěření stavu baterie kardiostimulátorucs
dc.title.alternativeBattery State Measurement for Pacemakeren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFingrová, Zdeňkacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisFOL203_FEI_N2649_3901T009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam