Měření stavu baterie kardiostimulátoru

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93062

Show simple item record


dc.contributor.advisor Slanina, Zdeněk cs
dc.contributor.author Foldynová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:50:58Z
dc.date.available 2012-07-11T07:50:58Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93062
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o nalezení vhodné metodiky pro určení kapacity a stavu baterie kardiostimulátoru. Stav baterie kardiostimulátoru se dá určit pomocí programátoru. Ten je ale k dispozici pouze ve velkých nemocnicích, kvůli své cenové náročnosti. Proto je cílem této práce vyvinout funkce, které by umožnily měřit stav baterie po přiložení magnetu. V úvodu práce je rozebrána fyziologie srdeční činnosti a onemocnění srdce vedoucí ke kardiostimulaci. Následuje popis elektrokardiogramu, problematiky kardiostimulátorů a samotného napájení v kardiostimulátorech. V praktické části je uveden návrh a realizace systému pro měření baterie. Dále pak následuje test životností baterií v pulzním režimu a testy přístroje v klinické praxi. Na závěr jsou zhodnoceny dosažené výsledky. cs
dc.description.abstract This master’s thesis deals with finding a suitable methodology for determining pacemaker battery capacity and condition. They can be determined by a programmer, which is however because of its cost only available at large hospitals. Therefore, the aim of this thesis is to develop functions that would make it possible to measure the battery condition after magnet application. In the introduction of the thesis, cardiac physiology and diseases leading to cardiostimulation are analysed. What follows is the description of the electrocardiogram, problems of pacemakers and proper pacemaker feeding. The practical part includes the design and implementation of a battery measurement system. Furthermore, a test of battery life in pulse mode and tests of the device in clinical practice are presented. In the final part, the achieved results are evaluated. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3221111 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Elektrokardiogram (EKG) cs
dc.subject kardiostimulace cs
dc.subject kardiostimulátor cs
dc.subject lithium – jodidové články cs
dc.subject stimulační impulz cs
dc.subject magnet cs
dc.subject stimulační frekvence cs
dc.subject šířka stimulačního impulzu cs
dc.subject Electrocardiogram (ECG) en
dc.subject cardiostimulation en
dc.subject pacemaker en
dc.subject lithium iodine batteries en
dc.subject stimulation pulse en
dc.subject magnet en
dc.subject stimulation frequency en
dc.subject stimulation pulse width en
dc.title Měření stavu baterie kardiostimulátoru cs
dc.title.alternative Battery State Measurement for Pacemaker en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Fingrová, Zdeňka cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Biomedicínské inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis FOL203_FEI_N2649_3901T009_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FOL203_FEI_N2649_3901T009_2012.pdf 3.071Mb PDF View/Open
FOL203_FEI_N2649_3901T009_2012_priloha.zip 2.765Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics