Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBěhálek, Marekcs
dc.contributor.authorDraška, Bronislavcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:52:25Z
dc.date.available2012-07-11T07:52:25Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93172
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje průběh mé odborné praxe ve společnosti KVADOS, kde jsem působil na pozici stážisty. V první polovině této praxe jsem se zabýval zkoumáním možností v oblasti automatické vizualizace dat, převážně za využití produktu Microsoft Visio 2010 a nástrojů VSTO. Završením projektu byla implementace demonstračních aplikací. Na základě těchto aplikací a nabytých poznatků pak vedení společnosti rozhodovalo o dalším průběhu tohto projektu. Následně poté jsem se podílel na rozšiřování doplňkové aplikace pro Microsoft Word pod názvem myDOC. Tato aplikace slouží pro interní použití a má za úkol zefektivnit tvorbu analýz a sjednotit jejich strukturu. Zde bylo mým úkolem jak upravovaní stávajících funkcionalit, tak doplňování funkcionalit nových.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the course of my professional practice in KVADOS where I worked at a trainee position. In the first half of this practice I have engaged in exploration of opportunities in the field of automatic data visualization, primarily using Microsoft Visio 2010 and VSTO. Culmination of the project was the implementation of demonstration applications. On the basis of this applications and the gained knowledge company's management made decisions about further course of this project. Thereafter, I participated in the expansion of Add-in application for Microsoft Word called myDOC. This application is for internal use and is designed to make the creation of analyzes more effective and unify their structure. Here was my role to editing of existing functionality and adding new functionalities.en
dc.format.extent5175069 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectC#cs
dc.subject.NETcs
dc.subjectKVADOS a.s.cs
dc.subjectMS Office Visiocs
dc.subjectMS Office Wordcs
dc.subjectVisual Basic for Applicationscs
dc.subjectVisual Studio Tools for Officecs
dc.subjectVisual Studiocs
dc.subjectadd-incs
dc.subjectNevroncs
dc.subjectC#en
dc.subject.NETen
dc.subjectKVADOS a.s.en
dc.subjectMS Office Visioen
dc.subjectMS Office Worden
dc.subjectVisual Basic for Applicationsen
dc.subjectVisual Studio Tools for Officeen
dc.subjectVisual Studioen
dc.subjectadd-inen
dc.subjectNevronen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantUllmann, Pavelcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDRA0022_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam