Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93172

Show simple item record


dc.contributor.advisor Běhálek, Marek cs
dc.contributor.author Draška, Bronislav cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:52:25Z
dc.date.available 2012-07-11T07:52:25Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93172
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje průběh mé odborné praxe ve společnosti KVADOS, kde jsem působil na pozici stážisty. V první polovině této praxe jsem se zabýval zkoumáním možností v oblasti automatické vizualizace dat, převážně za využití produktu Microsoft Visio 2010 a nástrojů VSTO. Završením projektu byla implementace demonstračních aplikací. Na základě těchto aplikací a nabytých poznatků pak vedení společnosti rozhodovalo o dalším průběhu tohto projektu. Následně poté jsem se podílel na rozšiřování doplňkové aplikace pro Microsoft Word pod názvem myDOC. Tato aplikace slouží pro interní použití a má za úkol zefektivnit tvorbu analýz a sjednotit jejich strukturu. Zde bylo mým úkolem jak upravovaní stávajících funkcionalit, tak doplňování funkcionalit nových. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis describes the course of my professional practice in KVADOS where I worked at a trainee position. In the first half of this practice I have engaged in exploration of opportunities in the field of automatic data visualization, primarily using Microsoft Visio 2010 and VSTO. Culmination of the project was the implementation of demonstration applications. On the basis of this applications and the gained knowledge company's management made decisions about further course of this project. Thereafter, I participated in the expansion of Add-in application for Microsoft Word called myDOC. This application is for internal use and is designed to make the creation of analyzes more effective and unify their structure. Here was my role to editing of existing functionality and adding new functionalities. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5175069 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject C# cs
dc.subject .NET cs
dc.subject KVADOS a.s. cs
dc.subject MS Office Visio cs
dc.subject MS Office Word cs
dc.subject Visual Basic for Applications cs
dc.subject Visual Studio Tools for Office cs
dc.subject Visual Studio cs
dc.subject add-in cs
dc.subject Nevron cs
dc.subject C# en
dc.subject .NET en
dc.subject KVADOS a.s. en
dc.subject MS Office Visio en
dc.subject MS Office Word en
dc.subject Visual Basic for Applications en
dc.subject Visual Studio Tools for Office en
dc.subject Visual Studio en
dc.subject add-in en
dc.subject Nevron en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Ullmann, Pavel cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis DRA0022_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DRA0022_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 4.935Mb PDF View/Open
DRA0022_FEI_B2647_2612R025_2012_priloha.zip 343.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics