Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠiška, Petrcs
dc.contributor.authorBrožovič, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:52:33Z
dc.date.available2012-07-11T07:52:33Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93186
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with vibration sensor based on fiber Bragg gratings. The use of fiber Bragg gratings in the field of sensing, where they in contrast to often massive and single purpose classical sensors are used especially due to their universality, small size and possibility to conduct multiple measurements with just one sensor. In this thesis the theory behind fiber Bragg gratings, their inscription and principle of sensing is described. The principle of the vibration sensor, which is interrogated by a distributed feedback laser used in the experiment is also described in the thesis. The sources for optical communications and theory behind semiconductor lasers especially distributed feedback lasers are following. In the practical part of the thesis the experimental measurement of the frequency range of the fiber Bragg grating based sensor and evaluation of the result is concucted.en
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává a vibračních senzorech založených na Braggovských mřížkách. Využívání Braggovských mřížek v senzorové technice, kde se oproti klasickým mnohdy jedno účelným masivním senzorům prosazuje hlavně zejména díky své univerzálnosti, malým rozměrům a možnosti snímat mnoho veličin pouze jedním senzorem. V práci je popsán funkční princip Braggovských mřížek, jejich výroba a princip činnosti senzorů založených na Braggovských mřížkách, je zde popsán princip vibračního senzoru využitého v této práci, který pro svou funkci používá úzkého spektra "distributed feedback" laseru. Dále jsou zde popsány zdroje pro optické komunikace a to zejména použití a princip polovodičové "distributed feedback" laserové diody. V praktické části práce je popsáno měření frekvenčního rozsahu senzoru s Braggovskou mřížkou a vyhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.format.extent16453351 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfiber Bragg grating, vibration detection, strain, DFB LD tuningen
dc.subjectBraggovské mřížky, detekce vibrací, napětí, říditelnost DFB laserucs
dc.titleBragg Fiber Grating for Vibration Detectionen
dc.title.alternativeBraggovské mřížky pro detekci vibracícs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVašinek, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBRO0017_FEI_B2647_2601R013_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam