Bragg Fiber Grating for Vibration Detection

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93186

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šiška, Petr cs
dc.contributor.author Brožovič, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:52:33Z
dc.date.available 2012-07-11T07:52:33Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93186
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with vibration sensor based on fiber Bragg gratings. The use of fiber Bragg gratings in the field of sensing, where they in contrast to often massive and single purpose classical sensors are used especially due to their universality, small size and possibility to conduct multiple measurements with just one sensor. In this thesis the theory behind fiber Bragg gratings, their inscription and principle of sensing is described. The principle of the vibration sensor, which is interrogated by a distributed feedback laser used in the experiment is also described in the thesis. The sources for optical communications and theory behind semiconductor lasers especially distributed feedback lasers are following. In the practical part of the thesis the experimental measurement of the frequency range of the fiber Bragg grating based sensor and evaluation of the result is concucted. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává a vibračních senzorech založených na Braggovských mřížkách. Využívání Braggovských mřížek v senzorové technice, kde se oproti klasickým mnohdy jedno účelným masivním senzorům prosazuje hlavně zejména díky své univerzálnosti, malým rozměrům a možnosti snímat mnoho veličin pouze jedním senzorem. V práci je popsán funkční princip Braggovských mřížek, jejich výroba a princip činnosti senzorů založených na Braggovských mřížkách, je zde popsán princip vibračního senzoru využitého v této práci, který pro svou funkci používá úzkého spektra "distributed feedback" laseru. Dále jsou zde popsány zdroje pro optické komunikace a to zejména použití a princip polovodičové "distributed feedback" laserové diody. V praktické části práce je popsáno měření frekvenčního rozsahu senzoru s Braggovskou mřížkou a vyhodnocení dosažených výsledků. cs
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 16453351 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject fiber Bragg grating, vibration detection, strain, DFB LD tuning en
dc.subject Braggovské mřížky, detekce vibrací, napětí, říditelnost DFB laseru cs
dc.title Bragg Fiber Grating for Vibration Detection en
dc.title.alternative Braggovské mřížky pro detekci vibrací cs
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vašinek, Vladimír cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 440 - Katedra telekomunikační techniky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BRO0017_FEI_B2647_2601R013_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BRO0017_FEI_B2647_2601R013_2012.pdf 15.69Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics