Laboratorní úloha na měření srdečního výdeje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93238

Show simple item record


dc.contributor.advisor Penhaker, Marek cs
dc.contributor.author Šnorik, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:53:03Z
dc.date.available 2012-07-11T07:53:03Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93238
dc.description Neveřejná práce
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cíl této bakalářské práce je zhotovení laboratorní úlohy, která se provádí na ultrazvukovém diagnostickém přístroji Hemosonic 100. Tato laboratorní úloha je vytvořena za účelem osnovy, podle nichž by se měli studenti řídit při práci s přístrojem Hemosonic 100. V laboratorní úloze si studenti vyzkouší principy ultrazvuku a hlavně měření průtoku pomocí pulsního Dopplerova jevu. Kvůli této problematice je sestaven fantom, který simuluje hemodynamické parametry, aby si studenti mohli prakticky vyzkoušet jak pracovat a měřit s trans-esofageální sondou přístroje Hemosonic 100. Dále se studenti dozví, co je podstatné a nezbytné při tomto měření. Dalším úkolem studentů je seznámení se s další mi modely simulátorů a dalšími hemodynamickými monitorovacími přístroji, zjistit jejich parametry atd. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is a fabrication laboratory task that is performed on an ultrasonic diagnostic apparatus Hemosonic 100th This laboratory task is created to outline, according to which students should follow when using the device Hemosonic 100th In the lab, students tested principles of ultrasonic flow measurement, and especially by pulsed Doppler. Because this issue is compiled phantom that simulates the hemodynamic parameters, so that students can practice how to work and try to measure the trans-esophageal probe apparatus Hemosonic 100th In addition, students learn what is essential and necessary in this measurement. Another task of the students are familiar with my other models of simulators and other haemodynamic monitoring device to determine their parameters, etc en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1879301 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Srdeční výdej, ultrazvuk, Dopplerův jev, hemodynamické parametry cs
dc.subject Cardiac output, ultrasound, Doppler, hemodynamic parameters en
dc.title Laboratorní úloha na měření srdečního výdeje cs
dc.title.alternative Laboratory Exercise – Measurement of Cardiac Output en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Gajovský, Marek cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Biomedicínský technik cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SNO0003_FEI_B2649_3901R039_2012 cs
dc.rights.access closedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SNO0003_FEI_B2649_3901R039_2012.pdf 1.792Mb PDF View/Open
SNO0003_FEI_B2649_3901R039_2012_priloha.rar 24.58Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics