Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93381

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chmelíková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Tesař, Lubomír cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:56:56Z
dc.date.available 2012-07-11T07:56:56Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93381
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na výčet a popis nabytých odborných zkušeností a praktických dovedností během práce pro firmu Jaroslav Doubrava – doubrava.net. V úvodu je představena firma, její zaměření a činnost. V dalších kapitolách se práce věnuje samotné praxi studenta, jeho práci na zadaných úkolech, postupech a způsobech jejich řešení. Jsou zde popsány problémy, které se během praxe objevily, a jak se s nimi praktikant vypořádal. V závěru je možno se dočíst zhodnocení praxe, k čemu studentovi pomohla a jaké dovednosti, znalosti a odbornost díky odborné praxi student nabyl. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on the enumeration and description of the acquired expertise and experience while working for the company Jaroslav Doubrava - doubrava.net. In the introduction is presented the company activities. In next chapters thesis is focused on the students practice, his work on assigned tasks, procedures and methods for their solution. It describes the problems that occurred during practice, and solutions. In conclusion, it is possible to read assessment practices, what helped to student and what skills, knowledge and expertise through work experience student tooks. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3756973 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject doubrava.net cs
dc.subject Wi-Fi cs
dc.subject bezdrátový přenos cs
dc.subject signál cs
dc.subject Winbox cs
dc.subject síť cs
dc.subject internet cs
dc.subject MikroTik cs
dc.subject doubrava.net en
dc.subject Wi-Fi en
dc.subject wireless transmission en
dc.subject signal en
dc.subject Winbox en
dc.subject net en
dc.subject internet en
dc.subject MikroTik en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 440 - Katedra telekomunikační techniky cs
dc.contributor.consultant Doubrava, Martin cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis TES108_FEI_B2647_2601R013_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TES108_FEI_B2647_2601R013_2012.pdf 3.582Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics