Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChmelíková, Zdeňkacs
dc.contributor.authorTesař, Lubomírcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:56Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:56Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93381
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na výčet a popis nabytých odborných zkušeností a praktických dovedností během práce pro firmu Jaroslav Doubrava – doubrava.net. V úvodu je představena firma, její zaměření a činnost. V dalších kapitolách se práce věnuje samotné praxi studenta, jeho práci na zadaných úkolech, postupech a způsobech jejich řešení. Jsou zde popsány problémy, které se během praxe objevily, a jak se s nimi praktikant vypořádal. V závěru je možno se dočíst zhodnocení praxe, k čemu studentovi pomohla a jaké dovednosti, znalosti a odbornost díky odborné praxi student nabyl.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the enumeration and description of the acquired expertise and experience while working for the company Jaroslav Doubrava - doubrava.net. In the introduction is presented the company activities. In next chapters thesis is focused on the students practice, his work on assigned tasks, procedures and methods for their solution. It describes the problems that occurred during practice, and solutions. In conclusion, it is possible to read assessment practices, what helped to student and what skills, knowledge and expertise through work experience student tooks.en
dc.format.extent3756973 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdoubrava.netcs
dc.subjectWi-Fics
dc.subjectbezdrátový přenoscs
dc.subjectsignálcs
dc.subjectWinboxcs
dc.subjectsíťcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectMikroTikcs
dc.subjectdoubrava.neten
dc.subjectWi-Fien
dc.subjectwireless transmissionen
dc.subjectsignalen
dc.subjectWinboxen
dc.subjectneten
dc.subjectinterneten
dc.subjectMikroTiken
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.contributor.consultantDoubrava, Martincs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisTES108_FEI_B2647_2601R013_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam