Elektronický objednávkový systém se skladovou evidencí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93382

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šeptáková, Emilie cs
dc.contributor.author Vantara, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:56:57Z
dc.date.available 2012-07-11T07:56:57Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93382
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie objednávkového systému so skladovou evidenciou pre rôzne druhy tovaru. Pred procesom samotnej implementácie bolo potrebné naštudovať súčasné technológie a postupy používané pri tvorbe systémov elektronického obchodovania a ich prezentáciu v prostredí internetu. Nasledoval proces analýzy požiadaviek od zákazníka a na ich základe vytvorenie dátovej a funkčnej analýzy. Systém bol prispôsobený pre väčšie množstvo rolí, ako administrátor, registrovaný zákazník a neregistrovaný zákazník. Celý systém bol vyvíjaný za použitia skriptovacieho jazyka PHP, značkovacieho jazyka HTML, CSS, na serveri Apache s databázovým serverom MySQL. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is focused on creation of an ordering system with stock records for different kinds of goods. Before the actual implementation process was necessary to study current technologies and processes used to create electronic commerce systems and their presentation on internet. Followed by the analysing process of customers requirements and used to create functional and data analysis. The system was adapted for several roles such as administrator, registered and unregistered customer. The whole system was developed using scripting language PHP, markup language HTML, CSS, the Apache server with MySQL database server. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 631471 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject internetový obchod, objednávkový systém, skladová evidencia, PHP, HTML, CSS, Apache, MySQL cs
dc.subject internet shop, ordering system, stock records, PHP, HTML, CSS, Apache, MySQL en
dc.title Elektronický objednávkový systém se skladovou evidencí cs
dc.title.alternative The Electronic Ordering System with the Stock Evidence en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Běhálek, Marek cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis VAN387_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAN387_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 616.6Kb PDF View/Open
VAN387_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 481.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics