Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠeptáková, Emiliecs
dc.contributor.authorVantara, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:57Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:57Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93382
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalárska práca je zameraná na vytvorenie objednávkového systému so skladovou evidenciou pre rôzne druhy tovaru. Pred procesom samotnej implementácie bolo potrebné naštudovať súčasné technológie a postupy používané pri tvorbe systémov elektronického obchodovania a ich prezentáciu v prostredí internetu. Nasledoval proces analýzy požiadaviek od zákazníka a na ich základe vytvorenie dátovej a funkčnej analýzy. Systém bol prispôsobený pre väčšie množstvo rolí, ako administrátor, registrovaný zákazník a neregistrovaný zákazník. Celý systém bol vyvíjaný za použitia skriptovacieho jazyka PHP, značkovacieho jazyka HTML, CSS, na serveri Apache s databázovým serverom MySQL.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on creation of an ordering system with stock records for different kinds of goods. Before the actual implementation process was necessary to study current technologies and processes used to create electronic commerce systems and their presentation on internet. Followed by the analysing process of customers requirements and used to create functional and data analysis. The system was adapted for several roles such as administrator, registered and unregistered customer. The whole system was developed using scripting language PHP, markup language HTML, CSS, the Apache server with MySQL database server.en
dc.format.extent631471 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinternetový obchod, objednávkový systém, skladová evidencia, PHP, HTML, CSS, Apache, MySQLcs
dc.subjectinternet shop, ordering system, stock records, PHP, HTML, CSS, Apache, MySQLen
dc.titleElektronický objednávkový systém se skladovou evidencícs
dc.title.alternativeThe Electronic Ordering System with the Stock Evidenceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBěhálek, Marekcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAN387_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam