Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93395

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dráždilová, Pavla cs
dc.contributor.author Kašný, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:57:04Z
dc.date.available 2012-07-11T07:57:04Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93395
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na odbornou praxi ve společnosti Tieto Czech s.r.o. v oddělení MOSS Testing na pozici tester (Test Engineer). Jedná se o testování MOSS webových aplikací pro zákazníky. Hlavní náplní praxe byla spolupráce na testování aspx webových aplikací, které mají společnou platformu SharePoint Server založenou na ASP.NET. Součástí mé bakalářské práce bylo seznámení s prostředím MOSS, testovacími postupy ve firmě Tieto a prostudování nástrojů a prostředků, které se k testování používají. cs
dc.description.abstract This thesis is focused to the Professional Practice in the Company Tieto Czech s.r.o. in Department MOSS Testing to possition Test Engineer. It is testing MOSS web applications for Customers. The~ main scope of practical experience was cooperation on testing aspx web applications which they have together platform SharePoint Server based on ASP.NET. Part of my thesis was introduction with a working environment MOSS, Test Procedures in the Company Tieto and I studied tools and resources which used for testing. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 428309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject MOSS cs
dc.subject SharePoint Server cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject Selenium cs
dc.subject WatiN cs
dc.subject Testování cs
dc.subject Testovací scénář cs
dc.subject Testovací případ cs
dc.subject problémy a chyby cs
dc.subject dokumentace cs
dc.subject bakalářská práce cs
dc.subject MOSS en
dc.subject SharePoint Server en
dc.subject Web application en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject Selenium en
dc.subject WatiN en
dc.subject Testing en
dc.subject Test Scenarios en
dc.subject Test case en
dc.subject Bugs and Issues en
dc.subject Documentation en
dc.subject Thesis en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Mareš, Pavel cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KAS377_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAS377_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 418.2Kb PDF View/Open
KAS377_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 501.0Kb PDF View/Open
KAS377_FEI_B2647_2612R025_2011_priloha.zip 3.063Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics