Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDráždilová, Pavlacs
dc.contributor.authorKašný, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:04Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:04Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93395
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na odbornou praxi ve společnosti Tieto Czech s.r.o. v oddělení MOSS Testing na pozici tester (Test Engineer). Jedná se o testování MOSS webových aplikací pro zákazníky. Hlavní náplní praxe byla spolupráce na testování aspx webových aplikací, které mají společnou platformu SharePoint Server založenou na ASP.NET. Součástí mé bakalářské práce bylo seznámení s prostředím MOSS, testovacími postupy ve firmě Tieto a prostudování nástrojů a prostředků, které se k testování používají.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused to the Professional Practice in the Company Tieto Czech s.r.o. in Department MOSS Testing to possition Test Engineer. It is testing MOSS web applications for Customers. The~ main scope of practical experience was cooperation on testing aspx web applications which they have together platform SharePoint Server based on ASP.NET. Part of my thesis was introduction with a working environment MOSS, Test Procedures in the Company Tieto and I studied tools and resources which used for testing.en
dc.format.extent428309 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMOSScs
dc.subjectSharePoint Servercs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectASP.NETcs
dc.subjectSeleniumcs
dc.subjectWatiNcs
dc.subjectTestovánícs
dc.subjectTestovací scénářcs
dc.subjectTestovací případcs
dc.subjectproblémy a chybycs
dc.subjectdokumentacecs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectMOSSen
dc.subjectSharePoint Serveren
dc.subjectWeb applicationen
dc.subjectASP.NETen
dc.subjectSeleniumen
dc.subjectWatiNen
dc.subjectTestingen
dc.subjectTest Scenariosen
dc.subjectTest caseen
dc.subjectBugs and Issuesen
dc.subjectDocumentationen
dc.subjectThesisen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantMareš, Pavelcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKAS377_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam