Racionalizace práce a sledování materiálového toku interní dopravy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93488

Show simple item record


dc.contributor.advisor Besta, Petr cs
dc.contributor.author Gurník, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:57:38Z
dc.date.available 2012-07-11T07:57:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93488
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se snaží díky racionalizačním opatřením navrhnout řešení pro materiálový tok dopravy v podniku Pars nova a.s. Teoretická část tvoří bránu do logistiky spolu s jejím rozčleněním na logistiku vnitropodnikovou. Teoretická část je zakončena konkrétními racionalizačními metodami. V praktické části je představena firma Pars nova a.s. s následným rozdělením interní logistiky. Dále jsou zde uvedeny slabé stránky logistického systému s návrhy nápravných opatření. Závěr práce je věnován ekonomickému zhodnocení stavu před a po částečné racionalizaci. cs
dc.description.abstract This diploma thesis tries through rationalization measures suggestions for material flow of transportation in Pars nova a.s. Theoretical part is made by the introduction to logistics tohether with it´s division to in-house logistics. Theoretical part ends with specific rationalization methods. Pars nova a.s. company and it´s division of internal logistics is introduced in practical part. There are also meantioned teak part sof logistics systém together with proposal for correctional measures. The conclusion is devoted on economical evaluation before and after rationalization. en
dc.format 56 l. : il. cs
dc.format.extent 2263033 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vnitropodniková logistika, interní doprava, racionalizace, tok materiálu, průvodní dokumentace cs
dc.subject in-house logistics, internal transportation, rationalization, material flow, attendant documentation en
dc.title Racionalizace práce a sledování materiálového toku interní dopravy cs
dc.title.alternative Labour Rationalisation and Monitoring of the Material Flows of the Internal Transport en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201671 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kallas, Josef cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis GUR041_FMMI_N3922_6208T123_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GUR041_FMMI_N3922_6208T123_2012.pdf 2.158Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics