Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorGurník, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:38Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93488
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se snaží díky racionalizačním opatřením navrhnout řešení pro materiálový tok dopravy v podniku Pars nova a.s. Teoretická část tvoří bránu do logistiky spolu s jejím rozčleněním na logistiku vnitropodnikovou. Teoretická část je zakončena konkrétními racionalizačními metodami. V praktické části je představena firma Pars nova a.s. s následným rozdělením interní logistiky. Dále jsou zde uvedeny slabé stránky logistického systému s návrhy nápravných opatření. Závěr práce je věnován ekonomickému zhodnocení stavu před a po částečné racionalizaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis tries through rationalization measures suggestions for material flow of transportation in Pars nova a.s. Theoretical part is made by the introduction to logistics tohether with it´s division to in-house logistics. Theoretical part ends with specific rationalization methods. Pars nova a.s. company and it´s division of internal logistics is introduced in practical part. There are also meantioned teak part sof logistics systém together with proposal for correctional measures. The conclusion is devoted on economical evaluation before and after rationalization.en
dc.format56 l. : il.cs
dc.format.extent2263033 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvnitropodniková logistika, interní doprava, racionalizace, tok materiálu, průvodní dokumentacecs
dc.subjectin-house logistics, internal transportation, rationalization, material flow, attendant documentationen
dc.titleRacionalizace práce a sledování materiálového toku interní dopravycs
dc.title.alternativeLabour Rationalisation and Monitoring of the Material Flows of the Internal Transporten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201671cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKallas, Josefcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisGUR041_FMMI_N3922_6208T123_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam