Lomové chování heterogenních svarových spojů typu P23/P91 během creepu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93499

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vodárek, Vlastimil cs
dc.contributor.author Pavlík, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:57:43Z
dc.date.available 2012-07-11T07:57:43Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93499
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Pro tepelnou energetiku jsou v současné době perspektivní materiály zejména oceli P23 a P91. Obě zmiňované oceli vynikají svou dobrou žáropevností v oblasti creepu. Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponent tepelných elektráren vedlo k vývoji nových typů žáropevných materiálů. Aby došlo k materiálním i finančním úsporám, byly použity heterogenní svarové spoje typu P23/P91 na jednotlivé komponent tepelných elektráren. Tato práce je zaměřena na studium lomového chování heterogenních svarových spojů během creepu. Zkušební vzorky byly vyrobeny kombinací svařovacích metod GTAW a SMAW za použití přídavného materiálu z oceli P91. V práci jsou popsány výsledky creepových zkoušek při 500, 550 a 600 °C. Z mikrostrukturní analýzy a průběhu tvrdosti byla provedena přesná identifikace creepového lomu a výskytu kavit. cs
dc.description.abstract For thermal energy are currently perspective materials, especially steel P23 and P91. Both mentioned steel excel in good high – temperature steel of creep. Different operating temperatures of individual components of thermal power plants led to the development of new types of refractory materials. In order to material and financial savings were used heterogeneous welds joint for each type P23/P91 components of thermal power plants. This work is focused on the study of failure behaviour of heterogeneous P23/P91 welds during creep. Test specimens were prepared by combination of SMAW and GTAW technologies, steel P91 filler were used. In this paper describes the results of creep tests at 500, 550 and 600 ° C. The microstructural analysis and hardness was the precise identification of creep failure and incidence of cavities. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5899326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Žáropevná ocel cs
dc.subject lomové chování během creepu cs
dc.subject heterogenní svarové spoje cs
dc.subject nízkolegovaná ocel P23 cs
dc.subject vysocelegovaná ocel P91 cs
dc.subject High – temperature steel en
dc.subject failure behaviour during creep en
dc.subject heterogeneous welds en
dc.subject low alloy steel P23 en
dc.subject high alloy steel P91 en
dc.title Lomové chování heterogenních svarových spojů typu P23/P91 během creepu cs
dc.title.alternative Failure Behaviour of Heterogeneous P23/P91 Welds during Creep en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Střílková, Lucie cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 636 - Katedra materiálového inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technické materiály cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis PAV578_FMMI_N3923_3911T030_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
PAV578_FMMI_N3923_3911T030_2012.pdf 5.626Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics