Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVodárek, Vlastimilcs
dc.contributor.authorPavlík, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:43Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:43Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93499
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPro tepelnou energetiku jsou v současné době perspektivní materiály zejména oceli P23 a P91. Obě zmiňované oceli vynikají svou dobrou žáropevností v oblasti creepu. Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponent tepelných elektráren vedlo k vývoji nových typů žáropevných materiálů. Aby došlo k materiálním i finančním úsporám, byly použity heterogenní svarové spoje typu P23/P91 na jednotlivé komponent tepelných elektráren. Tato práce je zaměřena na studium lomového chování heterogenních svarových spojů během creepu. Zkušební vzorky byly vyrobeny kombinací svařovacích metod GTAW a SMAW za použití přídavného materiálu z oceli P91. V práci jsou popsány výsledky creepových zkoušek při 500, 550 a 600 °C. Z mikrostrukturní analýzy a průběhu tvrdosti byla provedena přesná identifikace creepového lomu a výskytu kavit.cs
dc.description.abstractFor thermal energy are currently perspective materials, especially steel P23 and P91. Both mentioned steel excel in good high – temperature steel of creep. Different operating temperatures of individual components of thermal power plants led to the development of new types of refractory materials. In order to material and financial savings were used heterogeneous welds joint for each type P23/P91 components of thermal power plants. This work is focused on the study of failure behaviour of heterogeneous P23/P91 welds during creep. Test specimens were prepared by combination of SMAW and GTAW technologies, steel P91 filler were used. In this paper describes the results of creep tests at 500, 550 and 600 ° C. The microstructural analysis and hardness was the precise identification of creep failure and incidence of cavities.en
dc.format.extent5899326 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectŽáropevná ocelcs
dc.subjectlomové chování během creepucs
dc.subjectheterogenní svarové spojecs
dc.subjectnízkolegovaná ocel P23cs
dc.subjectvysocelegovaná ocel P91cs
dc.subjectHigh – temperature steelen
dc.subjectfailure behaviour during creepen
dc.subjectheterogeneous weldsen
dc.subjectlow alloy steel P23en
dc.subjecthigh alloy steel P91en
dc.titleLomové chování heterogenních svarových spojů typu P23/P91 během creepucs
dc.title.alternativeFailure Behaviour of Heterogeneous P23/P91 Welds during Creepen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeStřílková, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-21cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPAV578_FMMI_N3923_3911T030_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam