Určení disipace energie a tvorba procesních map z výsledků krutových zkoušek

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93500

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kubina, Tomáš cs
dc.contributor.author Kunčická, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:57:44Z
dc.date.available 2012-07-11T07:57:44Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93500
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analýza výsledků krutových zkoušek, výpočet parametru citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti a tvorba procesních map. V první části práce je objasněna teorie těchto map a základy jejich tvorby, druhá část je věnována experimentu. Materiály zde použitých vzorků byly ocel typu CSN 11 523, ocel P91 (9Cr-1Mo) a mosaz Ms 70 (CuZn30). Průměr zkoušených vzorků byl 6 mm, délka 10 mm (pro deformaci vysokými deformačními rychlostmi), nebo 50 mm (pro nízké def. rychlosti). Vycházela jsem převážně z dynamického materiálového modelu (DMM) a teorií Prasada. Pomocí počítačového softwaru jsem vypočítala parametry potřebné pro tvorbu procesní mapy (citlivost k deformační rychlosti, parametr plastické nestability a účinnost disipace energie). Kompletní procesní mapa, složená z mapy účinnosti disipace a mapy oblastí nestability, určuje rozsah teplot, deformací a deformačních rychlostí, které jsou nejvhodnější pro co nejefektivnější postup výroby. cs
dc.description.abstract The object of this diploma work is to analyze the results of torsion tests, compute the strain rate sensitivity parameter and then construct processing maps. There are theory of these maps and their basics explained in the first part, in the second part the experiment is presented. The materials of the specimens used were CSN 11 523 construction steel, P91 (9Cr-1Mo) anticorrosion steel and Ms70 (CuZn30) brass. The specimens’ diameter is 6 mm and the length is 10 mm (deformed with high strain rate), 50 mm for low strain rates. I drew from the theory of dynamic material model (DMM) and the theories of Prasad. Using computer software I computed the parameters needed for construction of processing maps (strain rate sensitivity, parameter of microstructural instability and efficiency of power dissipation). The final processing map, which consists of a power dissipation map and an instability map, determines the scales of temperature, strain and strain rate that are most acceptable for the best production effectiveness. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 6763381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Procesní mapa, disipace energie, plastická nestabilita, citlivost k deformační rychlosti, krutová zkouška. cs
dc.subject Processing map, energy dissipation, microstructural instability, strain rate sensitivity, torsion test. en
dc.title Určení disipace energie a tvorba procesních map z výsledků krutových zkoušek cs
dc.title.alternative Determination of energy dissipation and creation of process maps from the torsion test en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kliber, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 633 - Katedra tváření materiálu cs
dc.contributor.consultant Horsinka, Jaromír cs
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie tváření a úpravy materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KUN186_FMMI_N2109_2109T034_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUN186_FMMI_N2109_2109T034_2012.pdf 6.450Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics