Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKubina, Tomášcs
dc.contributor.authorKunčická, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:44Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93500
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analýza výsledků krutových zkoušek, výpočet parametru citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti a tvorba procesních map. V první části práce je objasněna teorie těchto map a základy jejich tvorby, druhá část je věnována experimentu. Materiály zde použitých vzorků byly ocel typu CSN 11 523, ocel P91 (9Cr-1Mo) a mosaz Ms 70 (CuZn30). Průměr zkoušených vzorků byl 6 mm, délka 10 mm (pro deformaci vysokými deformačními rychlostmi), nebo 50 mm (pro nízké def. rychlosti). Vycházela jsem převážně z dynamického materiálového modelu (DMM) a teorií Prasada. Pomocí počítačového softwaru jsem vypočítala parametry potřebné pro tvorbu procesní mapy (citlivost k deformační rychlosti, parametr plastické nestability a účinnost disipace energie). Kompletní procesní mapa, složená z mapy účinnosti disipace a mapy oblastí nestability, určuje rozsah teplot, deformací a deformačních rychlostí, které jsou nejvhodnější pro co nejefektivnější postup výroby.cs
dc.description.abstractThe object of this diploma work is to analyze the results of torsion tests, compute the strain rate sensitivity parameter and then construct processing maps. There are theory of these maps and their basics explained in the first part, in the second part the experiment is presented. The materials of the specimens used were CSN 11 523 construction steel, P91 (9Cr-1Mo) anticorrosion steel and Ms70 (CuZn30) brass. The specimens’ diameter is 6 mm and the length is 10 mm (deformed with high strain rate), 50 mm for low strain rates. I drew from the theory of dynamic material model (DMM) and the theories of Prasad. Using computer software I computed the parameters needed for construction of processing maps (strain rate sensitivity, parameter of microstructural instability and efficiency of power dissipation). The final processing map, which consists of a power dissipation map and an instability map, determines the scales of temperature, strain and strain rate that are most acceptable for the best production effectiveness.en
dc.format.extent6763381 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectProcesní mapa, disipace energie, plastická nestabilita, citlivost k deformační rychlosti, krutová zkouška.cs
dc.subjectProcessing map, energy dissipation, microstructural instability, strain rate sensitivity, torsion test.en
dc.titleUrčení disipace energie a tvorba procesních map z výsledků krutových zkoušekcs
dc.title.alternativeDetermination of energy dissipation and creation of process maps from the torsion testen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKliber, Jiřícs
dc.date.accepted2012-05-21cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantHorsinka, Jaromírcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie tváření a úpravy materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUN186_FMMI_N2109_2109T034_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam