Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorKrejčíčková, Monikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:47Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:47Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93515
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce nastiňuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Popisuje, jaké osobní ochranné pracovní prostředky by měli zaměstnanci rizikových pracovišť používat a jakým bezpečnostním značkám a signálům by měli věnovat největší pozornost. Dále se také zaobírá potřebou řešení bezpečnostních problémů s důrazem na prevenci. V závěru se tato práce zamýšlí nad současnou situací při ochraně zaměstnanců, kterou je nezbytné neustále zdokonalovat a také nad vytvářením lepších pracovních podmínek. Jejím cílem je navrhnutí opatření na minimalizaci rizik a na zvýšení bezpečnosti práce.cs
dc.description.abstractThis paper outlines the issues of safety and health at work. It describes what personal protective equipment should employees risk workplaces and how to use and labeling of signals should pay the most attention. Furthermore, also discusses the need to address security issues with an emphasis on prevention. In conclusion, this work examines the current situation in the protection of workers that should be constantly improved and also the creation of better working conditions. Its aim is to propose measures to minimize risk and increase safety.en
dc.format49 l. : il.cs
dc.format.extent3341308 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectochranacs
dc.subjectprácecs
dc.subjectosobní ochranné pracovní prostředkycs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectnemoccs
dc.subjectbezpečnostní předpisycs
dc.subjectpéčecs
dc.subjecthygienacs
dc.subjecthealthen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectworken
dc.subjectpersonal protective equipmenten
dc.subjectrisken
dc.subjectdiseaseen
dc.subjectsafety rulesen
dc.subjectcareen
dc.subjecthygieneen
dc.titleZajištění zdraví zaměstnanců v průmyslucs
dc.title.alternativeEnsuring the Health of Workers in the Industryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201695cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLenort, Radimcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKRE478_FMMI_N3922_6208T123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record