Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVozňáková, Ivetacs
dc.contributor.authorWajdová, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:00Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93554
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve společnosti GIFF a.s. v letech 2007 - 2010 prostřednictvím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků jsou zpracovány návrhy na zlepšení stávající hospodářské situace společnosti a návrhy pro směrnici hospodaření.cs
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the evaluation of the financial situation with in the company, GIFF a. c., during the years 2007 through 2010 by selected characteristics and methods of financial analysis. Based on the results found are prepared proposals for the improvement of the current financial situation of the company and for the directive of management.en
dc.format91 l. : il.cs
dc.format.extent4384836 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectfinanční poměrové ukazatelecs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter’s modelen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectactivityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectinsolvencyen
dc.titleHodnocení finanční situace průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeAssessment of the Financial Situation of an Industrial Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201745cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKutáč, Josefcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisWAJ003_FMMI_N3922_6208T123_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam