Optimalizace skladových zásob

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93662

Show simple item record


dc.contributor.advisor Schindlerová, Vladimíra cs
dc.contributor.author Štěpánová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:58:42Z
dc.date.available 2012-07-11T07:58:42Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93662
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na optimalizaci skladových zásob ve společnosti LIFTCOMP a.s. a na vytvoření evidence zbytkových plechů. V úvodu práce je popsána teorie logistiky skladování, následně je uvedena charakteristika podniku. V další kapitole se věnuji současnému stavu skladování a evidenci ve firmě. Následuje navržení způsobu evidování plechů a evidenčních softwarů. Problémem v tomto podniku je, že není zavedená evidence zbytkových plechů. Proto je evidence v práci rozebrána a jsou zde uvedené vlastní návrhy řešení. Ve společnosti jsem doporučila zavést evidenci pomocí čárových kódů a využití evidenčního softwaru ERP. V závěru je vyhodnocení nejvhodnějších variant a shrnutí celé diplomové práce. cs
dc.description.abstract Master thesis is focused on optimizing inventory in the company and LIFTCOMP a.s. and the creation of residual registration plates. The introduction describes the tvory of logistics storage, then the company is listed characteristics. The next chapter is devoted to the current state of storage and recording in the company. Followin gregistration of the design sheets and accounting software. The problem in this business is that there is no established evidence of residual metal. Therefore, the evidence analyzed in the work described here and their own suggestions. In the company I recommended to introduce evidence using bar codes and use of ERP software registration. In conclusion, evaluate the most alternatives and summary of the thesis. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4971818 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Diplomová cs
dc.subject optimalizaci cs
dc.subject plechů cs
dc.subject ERP cs
dc.subject Master en
dc.subject optimizing en
dc.subject plates en
dc.subject ERP en
dc.title Optimalizace skladových zásob cs
dc.title.alternative Optimization of Inventory en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Gregušová, Markéta cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 345 - Katedra mechanické technologie cs
dc.contributor.consultant Klus, Zdeněk cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis STE638_FS_N2301_2303T002_10_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STE638_FS_N2301_2303T002_10_2012.pdf 4.741Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics