Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKolat, Pavelcs
dc.contributor.authorPetričko, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:45Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:45Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93666
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu nízkotlakového regeneračného ohrievača vody (NTO) pre jadrovú elektráreň VVER 440 po využití jej projektorových rezerv. Prvá časť vychádza z výpočtu parametrov sekundárneho okruhu a projektorových rezerv systému VVER 440. Druhá časť obsahuje návrh koncepcie NTO, ktorá pozostáva z konštrukčného usporiadania, tepelného a hydraulického výpočtu. Posledná časť poukazuje na problematiku využitia odpadnej vody pre vytápanie v EJB. Účelom tohto návrhu je výpočet množstva energie v odpadnej vode, technické riešenie spôsobu vytápania a v neposlednom rade odborný odhad nákladov na výstavbu a prevádzku navrhnutého spôsobu vytápania.cs
dc.description.abstractMaster thesis dissertates about construction proposal of regenerative heat exchanger (NTO) for nuclear power plant VVER 440 after its projector’s reserves use. First section starts from calculation of secondary circuit parameters and projector’s reserves of VVE 440 system. Second part contains proposal for NTO conception which includes also construction configuration, heat and hydraulics’ calculation. The last section is pointing out the problematic of the waste water use for heating in EJB. Purpose of this proposal is calculation of energy volume in waste water, technical solution of heating technique and also professional cost estimating for building-up and running of the proposed heating technique.en
dc.format.extent2893851 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNízkotlakový regeneračný ohrievač vody, NTO, VVER 440, návrh využitia odpadnej vodycs
dc.subjectRegenerative Heat Exchanger, NTO, VVER 440, Utilization of Waste Wateren
dc.titleNávrh nízkotlakého regeneračního ohříváku vody a návrh využití odpadní vodycs
dc.title.alternativeProposal of Regenerative Heat Exchanger and Utilization of Waste Wateren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePilař, Lukášcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPET535_FS_N2301_2302T006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam