Konstrukce přípravku pro kontrolu lisovaného dílu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93667

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mrkvica, Ivan cs
dc.contributor.author Šponar, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:58:45Z
dc.date.available 2012-07-11T07:58:45Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93667
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem kontroly lisovaného dílu AU37-165131_AJ. Na základě 3D modelu a výrobního výkresu dílu, zaslaného zákazníkem Benteler ČR s.r.o., bylo vypracováno technicko-ekonomické zhodnocení metod měření. Lisované díly ve společnosti Klein & Blažek spol. s r.o. lze měřit dvěma způsoby - metodou za použití kontrolního přípravku a metodou na M3D přístroji Carl Zeiss – Prismo 7. Na základě výpočtů v technicko-ekonomickém zhodnocení byla společností Klein & Blažek spol. s r.o. zvolena metoda za použití kontrolního přípravku. Zhotovení 3D modelu a výrobního výkresu sestavy přípravku představovalo nejdůležitější část diplomové práce. Posledním krokem bylo vyhotovení výkresové dokumentace všech nenormalizovaných součástí přípravku. cs
dc.description.abstract The thesis addresses a proposal for inspection of the moulded part AU37-165131. Technical and economical evaluation of the measurement methods was developed based on the 3D-model and the production drawing of the part that was provided by the customer Benteler. In the company Klein & Blažek can the moulded parts be measured in two ways – by applying either the inspection template method or the M3D method using the Carl-Zeiss - Prismo 7 device. Based on the calculations of the technical and economical evaluation was the inspection template method selected by the Klein & Blažek company. Completion of the 3D-model and the composition production drawing account for the core part of the thesis. The thesis is concluded by the completed drawing documentation of all non-normalized template parts. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1194010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Kontrolní přípravek cs
dc.subject Přípravek cs
dc.subject Měření cs
dc.subject M3D přístroj cs
dc.subject Control Fixture en
dc.subject Fixture en
dc.subject measurement en
dc.subject M3D device en
dc.title Konstrukce přípravku pro kontrolu lisovaného dílu cs
dc.title.alternative Fixture Design for Pressed Part Control en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šanovec, Martin cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 346 - Katedra obrábění a montáže cs
dc.contributor.consultant Šanovec, Martin cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis SPO052_FS_N2301_2303T002_20_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SPO052_FS_N2301_2303T002_20_2012.pdf 1.138Mb PDF View/Open
SPO052_FS_N2301_2303T002_20_2012_priloha.zip 3.335Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics