Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMrkvica, Ivancs
dc.contributor.authorŠponar, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:45Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:45Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93667
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem kontroly lisovaného dílu AU37-165131_AJ. Na základě 3D modelu a výrobního výkresu dílu, zaslaného zákazníkem Benteler ČR s.r.o., bylo vypracováno technicko-ekonomické zhodnocení metod měření. Lisované díly ve společnosti Klein & Blažek spol. s r.o. lze měřit dvěma způsoby - metodou za použití kontrolního přípravku a metodou na M3D přístroji Carl Zeiss – Prismo 7. Na základě výpočtů v technicko-ekonomickém zhodnocení byla společností Klein & Blažek spol. s r.o. zvolena metoda za použití kontrolního přípravku. Zhotovení 3D modelu a výrobního výkresu sestavy přípravku představovalo nejdůležitější část diplomové práce. Posledním krokem bylo vyhotovení výkresové dokumentace všech nenormalizovaných součástí přípravku.cs
dc.description.abstractThe thesis addresses a proposal for inspection of the moulded part AU37-165131. Technical and economical evaluation of the measurement methods was developed based on the 3D-model and the production drawing of the part that was provided by the customer Benteler. In the company Klein & Blažek can the moulded parts be measured in two ways – by applying either the inspection template method or the M3D method using the Carl-Zeiss - Prismo 7 device. Based on the calculations of the technical and economical evaluation was the inspection template method selected by the Klein & Blažek company. Completion of the 3D-model and the composition production drawing account for the core part of the thesis. The thesis is concluded by the completed drawing documentation of all non-normalized template parts.en
dc.format.extent1194010 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKontrolní přípravekcs
dc.subjectPřípravekcs
dc.subjectMěřenícs
dc.subjectM3D přístrojcs
dc.subjectControl Fixtureen
dc.subjectFixtureen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectM3D deviceen
dc.titleKonstrukce přípravku pro kontrolu lisovaného dílucs
dc.title.alternativeFixture Design for Pressed Part Controlen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠanovec, Martincs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.contributor.consultantŠanovec, Martincs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSPO052_FS_N2301_2303T002_20_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam