Studie energeticky soběstačného dvougeneračního rodinného domku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93672

Show simple item record


dc.contributor.advisor Míka, Jiří cs
dc.contributor.author Hýbl, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:58:48Z
dc.date.available 2012-07-11T07:58:48Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93672
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce řeší návrh vhodné varianty zásobování dvougeneračního domu teplem a elektrickou energií. V úvodu práce se zabývám energetickou náročností bydlení, v další části je proveden výpočet tepelných ztrát zadaného rodinného domu, výpočet potřeby elektrické energie a srovnání s předpokládaným skutečným stavem. Na základě výpočtů jsou navrženy různé varianty zásobování domu energiemi. V závěru práce je provedeno ekonomické a energetické vyhodnocení studie, určení možné úspory, doby návratnosti a volba nejvhodnější varianty. Součástí práce je schéma zapojení vybrané varianty do systému v rodinném domě a návrh instalace plnící stanice CNG. cs
dc.description.abstract The diploma work solves a proposal of an appropriate variant about supply of a two generation family house by heat and electrical energy. In the introduction, I deal with energy difficulty of housing. In the next section, there is made a calculation about thermal losses of the family house. In addition, there is a calculation of electrical energy which is need and a comparison with the actual state which is assumed. According to the calculation, there are different variants about supply the house by energies. In conclusion, there is an economic and energy evaluation of the study, further, there is a determination of a saving which is possible. In addition, there is mentioned time of return and the choice of the most appropriate variant.As a constituent part of the work, there is a scheme of connection of the variant which was chosen into system in the family house and there is also a proposal of an installation which feeds CNG stations. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2341123 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elektrické energie cs
dc.subject tepelná energie cs
dc.subject energetická náročnost cs
dc.subject electrical energy en
dc.subject heat energy en
dc.subject energetic difficulty en
dc.title Studie energeticky soběstačného dvougeneračního rodinného domku cs
dc.title.alternative Study of Power Self-sufficient Two - generational Familiar Cottage en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kysela, Ladislav cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Energetické stroje a zařízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis HYB031_FS_N2301_2302T006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HYB031_FS_N2301_2302T006_2012.pdf 2.232Mb PDF View/Open
HYB031_FS_N2301_2302T006_2012_priloha.pdf 78.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics