Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMíka, Jiřícs
dc.contributor.authorHýbl, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:48Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:48Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93672
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh vhodné varianty zásobování dvougeneračního domu teplem a elektrickou energií. V úvodu práce se zabývám energetickou náročností bydlení, v další části je proveden výpočet tepelných ztrát zadaného rodinného domu, výpočet potřeby elektrické energie a srovnání s předpokládaným skutečným stavem. Na základě výpočtů jsou navrženy různé varianty zásobování domu energiemi. V závěru práce je provedeno ekonomické a energetické vyhodnocení studie, určení možné úspory, doby návratnosti a volba nejvhodnější varianty. Součástí práce je schéma zapojení vybrané varianty do systému v rodinném domě a návrh instalace plnící stanice CNG.cs
dc.description.abstractThe diploma work solves a proposal of an appropriate variant about supply of a two generation family house by heat and electrical energy. In the introduction, I deal with energy difficulty of housing. In the next section, there is made a calculation about thermal losses of the family house. In addition, there is a calculation of electrical energy which is need and a comparison with the actual state which is assumed. According to the calculation, there are different variants about supply the house by energies. In conclusion, there is an economic and energy evaluation of the study, further, there is a determination of a saving which is possible. In addition, there is mentioned time of return and the choice of the most appropriate variant.As a constituent part of the work, there is a scheme of connection of the variant which was chosen into system in the family house and there is also a proposal of an installation which feeds CNG stations.en
dc.format.extent2341123 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrické energiecs
dc.subjecttepelná energiecs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectelectrical energyen
dc.subjectheat energyen
dc.subjectenergetic difficultyen
dc.titleStudie energeticky soběstačného dvougeneračního rodinného domkucs
dc.title.alternativeStudy of Power Self-sufficient Two - generational Familiar Cottageen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKysela, Ladislavcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHYB031_FS_N2301_2302T006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam