Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFrantišek, Ondřejcs
dc.contributor.authorNovák, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:49Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:49Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93674
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá kontrolou kabiny lokomotivy při nárazu do vagónu. Byl sestaven výpočetní model lokomotiva- vagón, pro který byl naprogramován algoritmus, stanovující kinematická pole s uvážením nelineární charakteristiky tuhosti nárazníku. Získaná pole posuvů lokomotivy s uvážení vlivu tuhosti nárazníku i rámu, byla následně aplikována na kabinu lokomotivy, a to pro oba směry pohybu lokomotivy. Modální analýzou kabiny bylo zjištěno, že její vlastní frekvence se nenachází v rezonanční oblasti. Dále byly stanoveny kritické místa kabiny lokomotivy. Došlo k přidání čepů spojujících části kabiny, což vedlo k redukci napětí v těchto místech. Analýza napěťových polí, vzniklých nárazem ukázala, že kabina je vyhovující a dostatečně bezpečná tak, aby nedošlo ke zranění strojvedoucího. I přesto byly zadavateli doporučeny další konstrukční opatření, která by riziko zranění minimalizovala. Pro vznik velkých plastických deformací, je však vyloučeno její další využití v provozu.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with the verification of cabine structure during crash of locomotive to wagon. The mathematical model consisting of locomotive and wagon was described. The algorithm establishing kinematic properties for this system was created. Obtained kinematic properties for the locomotive with considering of nonlinear fender stiffness function was applied on the cabine. It was done for both driving directions. Modal analysis discovered that a eigen frequence of the locomotive is not in a resonance area. Critical places of the cabine were found. More dovetails were added to reduce she stress further. Analysis of stress fields appeared during the crash showed that the cabine is user convenient and fail- safe to protect a machineman. Nevertheless certain technical measures which should minimize the risk of injury have been recommended to submitter. There is no future operation usage of the locomotive on the score of large plastic deformations.en
dc.format.extent7413076 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkontrola kabinycs
dc.subjectlokomotivacs
dc.subjectvagóncs
dc.subjectnárazcs
dc.subjectanalýza napětícs
dc.subjectverification of cabine structureen
dc.subjectlocomotiveen
dc.subjectwagonen
dc.subjectcrashen
dc.subjectstress analysisen
dc.titleKontrola konstrukce kabiny lokomotivy při nárazu lokomotivy do vagónucs
dc.title.alternativeVerification of Cabine Structure During Crash of Locomotive to Wagonen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHoryl, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department337 - Katedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisNOV883_FS_N2301_3901T003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam