Kontrola konstrukce kabiny lokomotivy při nárazu lokomotivy do vagónu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93674

Show simple item record


dc.contributor.advisor František, Ondřej cs
dc.contributor.author Novák, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:58:49Z
dc.date.available 2012-07-11T07:58:49Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93674
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá kontrolou kabiny lokomotivy při nárazu do vagónu. Byl sestaven výpočetní model lokomotiva- vagón, pro který byl naprogramován algoritmus, stanovující kinematická pole s uvážením nelineární charakteristiky tuhosti nárazníku. Získaná pole posuvů lokomotivy s uvážení vlivu tuhosti nárazníku i rámu, byla následně aplikována na kabinu lokomotivy, a to pro oba směry pohybu lokomotivy. Modální analýzou kabiny bylo zjištěno, že její vlastní frekvence se nenachází v rezonanční oblasti. Dále byly stanoveny kritické místa kabiny lokomotivy. Došlo k přidání čepů spojujících části kabiny, což vedlo k redukci napětí v těchto místech. Analýza napěťových polí, vzniklých nárazem ukázala, že kabina je vyhovující a dostatečně bezpečná tak, aby nedošlo ke zranění strojvedoucího. I přesto byly zadavateli doporučeny další konstrukční opatření, která by riziko zranění minimalizovala. Pro vznik velkých plastických deformací, je však vyloučeno její další využití v provozu. cs
dc.description.abstract Master thesis deals with the verification of cabine structure during crash of locomotive to wagon. The mathematical model consisting of locomotive and wagon was described. The algorithm establishing kinematic properties for this system was created. Obtained kinematic properties for the locomotive with considering of nonlinear fender stiffness function was applied on the cabine. It was done for both driving directions. Modal analysis discovered that a eigen frequence of the locomotive is not in a resonance area. Critical places of the cabine were found. More dovetails were added to reduce she stress further. Analysis of stress fields appeared during the crash showed that the cabine is user convenient and fail- safe to protect a machineman. Nevertheless certain technical measures which should minimize the risk of injury have been recommended to submitter. There is no future operation usage of the locomotive on the score of large plastic deformations. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 7413076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kontrola kabiny cs
dc.subject lokomotiva cs
dc.subject vagón cs
dc.subject náraz cs
dc.subject analýza napětí cs
dc.subject verification of cabine structure en
dc.subject locomotive en
dc.subject wagon en
dc.subject crash en
dc.subject stress analysis en
dc.title Kontrola konstrukce kabiny lokomotivy při nárazu lokomotivy do vagónu cs
dc.title.alternative Verification of Cabine Structure During Crash of Locomotive to Wagon en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Horyl, Petr cs
dc.date.accepted 2012-06-14 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 337 - Katedra mechaniky cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná mechanika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis NOV883_FS_N2301_3901T003_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
NOV883_FS_N2301_3901T003_2012.pdf 7.069Mb PDF View/Open
NOV883_FS_N2301_3901T003_2012_priloha.zip 301.1Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics