Show simple item record

dc.contributor.advisorJurman, Josefcs
dc.contributor.authorFreiberg, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:15Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:15Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93733
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním řešením hydraulického stavění výstupní štěrbiny u čelisťového drtiče, který se bude používat převážně v kamenolomech při drcení kameniva. Toto stavění bude probíhat pomocí dvou přímočarých hydromotorů společně se stavěcími klíny. Součástí tohoto návrhu je také konstrukční řešení uchycení spodní části pohyblivé čelisti. Zadavatel měl také požadavek konstrukční řešení vymodelovat v programu Pro ENGINEER Wildfire 3.0. Všechny komponenty jsou navrženy na základě zadaných parametrů. Výkresová dokumentace v rozsahu 2x A1 je vytvořena v grafických systémech AutoCad a Inventor. Model je vytvořen v systému Pro ENGINEER. Veškeré výpočty jsou provedeny dle uvedené literatury nebo s použitím uvedených programů.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with the structural design of hydraulic exit slit positioning of jaw crusher which will be used primarily in crushing of aggregates quarries. This building will be conducted by two linear motors together with adjusting wedges. This proposal is also design fit the bottom of movable jaw. The sponsor also had a requirement to model design in Pro ENGINEER Wildfire 3.0. All components are designed based on specified parameters. Drawings in the range 2 x A1 is created in graphical system AutoCAD and Inventor. The model is created in Pro ENGINEER. All calculations are performed according to the literature or using those programs.en
dc.format.extent2894927 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdrcenícs
dc.subjectčelisťový drtičcs
dc.subjectštěrbinacs
dc.subjectcrushen
dc.subjectjaw crusheren
dc.subjectsliten
dc.titleKonstrukční řešení hydraulického stavění výstupní štěrbiny čelisťového drtiče DC130x105cs
dc.title.alternativeStructural Design of Hydraulic Exit Slit Positioning of Jaw Crusher DC130x105en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKaláb, Květoslavcs
dc.date.accepted2012-06-15cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisFRE058_FS_N2301_3909T001_70_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record