Komparace výsledků simulace vybraných systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93755

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dorda, Michal cs
dc.contributor.author Fus, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:59:23Z
dc.date.available 2012-07-11T07:59:23Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93755
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se skládá ze čtyř na sebe navazujících částí. V první části jsou vybrány a popsány systémy hromadné obsluhy a testové statistiky. V druhé části jsou popsány a vytvořeny simulační modely vybraných systémů hromadné obsluhy v simulačním programu Witness. V třetí části jsou popsány a vytvořeny simulační modely vybraných systémů hromadné obsluhy v simulačním programu CPN Tools. V závěrečné části jsou statisticky vyhodnoceny výsledky ze simulací a porovnány s výsledky získanými analytickým výpočtem. cs
dc.description.abstract The presented master thesis consists of four consequential parts. The first part describes chosen Queueing systems and test statistics. In the second part we have described and created a simulation model of chosen Queueing systems on a computer simulator Witness. In the third part we have described and created simulation model of chosen Queueing systems on a computer simulator CPN Tools. In a final part statistical findings of experiments made are analyzed and compared with results gained by analytical calculation. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2981937 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Systémy hromadné obsluhy, Simulace, Witness, Petriho sítě, komparace cs
dc.subject Queueing systems, Simulation, Witness, Petri nets, Comparison en
dc.title Komparace výsledků simulace vybraných systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí cs
dc.title.alternative Comparison of Simulation Outcomes Gained by Using Petri Nets for Selected Queueing Systems en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Teichmann, Dušan cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 342 - Institut dopravy cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní technika a technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis FUS041_FS_N2301_2301T003_30_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FUS041_FS_N2301_2301T003_30_2012.pdf 2.843Mb PDF View/Open
FUS041_FS_N2301_2301T003_30_2012_priloha.rar 123.3Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics