Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDorda, Michalcs
dc.contributor.authorFus, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:23Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93755
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se skládá ze čtyř na sebe navazujících částí. V první části jsou vybrány a popsány systémy hromadné obsluhy a testové statistiky. V druhé části jsou popsány a vytvořeny simulační modely vybraných systémů hromadné obsluhy v simulačním programu Witness. V třetí části jsou popsány a vytvořeny simulační modely vybraných systémů hromadné obsluhy v simulačním programu CPN Tools. V závěrečné části jsou statisticky vyhodnoceny výsledky ze simulací a porovnány s výsledky získanými analytickým výpočtem.cs
dc.description.abstractThe presented master thesis consists of four consequential parts. The first part describes chosen Queueing systems and test statistics. In the second part we have described and created a simulation model of chosen Queueing systems on a computer simulator Witness. In the third part we have described and created simulation model of chosen Queueing systems on a computer simulator CPN Tools. In a final part statistical findings of experiments made are analyzed and compared with results gained by analytical calculation.en
dc.format.extent2981937 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSystémy hromadné obsluhy, Simulace, Witness, Petriho sítě, komparacecs
dc.subjectQueueing systems, Simulation, Witness, Petri nets, Comparisonen
dc.titleKomparace výsledků simulace vybraných systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítícs
dc.title.alternativeComparison of Simulation Outcomes Gained by Using Petri Nets for Selected Queueing Systemsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTeichmann, Dušancs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisFUS041_FS_N2301_2301T003_30_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam