Konstrukční návrh drtiče umístěného ve středu velkostroje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93875

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gondek, Horst cs
dc.contributor.author Herel, René cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:00:20Z
dc.date.available 2012-07-11T08:00:20Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93875
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o možnostech úpravy nerostných surovin těžených v různých povrchových lomech. V úvodu je provedena rešerše zařízení, která jsou používána na drcení horniny v kamenolomech, ale i uhelných povrchových lomech apod. Pokračuje vypracováním základního výpočtu pohonu drtiče pro jmenovitý výkon 6500 m3 sypané zeminy za hodinu, kdy je zároveň pro tento drtič, který je umístěn ve středu velkostroje, proveden konstrukční návrh. Součástí této práce je i sestavný výkres rotoru, výše zmíněného drtiče. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the possibilities of the working of mineral resources mined in different surface mines. In the introduction I carried out the research of equipment used for crushing the rock in quarries, in coal surface mines etc. Subsequently the thesis elaborates the basic calculation of crusher drive for rated output 6500m3 of soil per hour and a construction proposal is done for this crusher, place in the middle of large-scale excavator. Other part of the thesis is drawing of the above mentioned crusher. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5205721 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject drtič cs
dc.subject velkostroj cs
dc.subject rotor cs
dc.subject crusher en
dc.subject large- scale excavator en
dc.subject rotor en
dc.title Konstrukční návrh drtiče umístěného ve středu velkostroje cs
dc.title.alternative Structural Design of Crusher Located in the Middle of Large-Scale Excavator en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Strakoš, Karel cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukce strojů a zařízení cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis HER0047_FS_B2341_2302R010_10_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HER0047_FS_B2341_2302R010_10_2012.pdf 4.964Mb PDF View/Open
HER0047_FS_B2341_2302R010_10_2012_priloha.zip 1.098Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics