Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGondek, Horstcs
dc.contributor.authorHerel, Renécs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:00:20Z
dc.date.available2012-07-11T08:00:20Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93875
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o možnostech úpravy nerostných surovin těžených v různých povrchových lomech. V úvodu je provedena rešerše zařízení, která jsou používána na drcení horniny v kamenolomech, ale i uhelných povrchových lomech apod. Pokračuje vypracováním základního výpočtu pohonu drtiče pro jmenovitý výkon 6500 m3 sypané zeminy za hodinu, kdy je zároveň pro tento drtič, který je umístěn ve středu velkostroje, proveden konstrukční návrh. Součástí této práce je i sestavný výkres rotoru, výše zmíněného drtiče.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the possibilities of the working of mineral resources mined in different surface mines. In the introduction I carried out the research of equipment used for crushing the rock in quarries, in coal surface mines etc. Subsequently the thesis elaborates the basic calculation of crusher drive for rated output 6500m3 of soil per hour and a construction proposal is done for this crusher, place in the middle of large-scale excavator. Other part of the thesis is drawing of the above mentioned crusher.en
dc.format.extent5205721 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdrtičcs
dc.subjectvelkostrojcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectcrusheren
dc.subjectlarge- scale excavatoren
dc.subjectrotoren
dc.titleKonstrukční návrh drtiče umístěného ve středu velkostrojecs
dc.title.alternativeStructural Design of Crusher Located in the Middle of Large-Scale Excavatoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeStrakoš, Karelcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHER0047_FS_B2341_2302R010_10_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam