Konstrukční návrh korečku s vyměnitelnými břity pro kolesové rýpadlo

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93895

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gondek, Horst cs
dc.contributor.author Bišinger, Roman cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:00:31Z
dc.date.available 2012-07-11T08:00:31Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93895
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract BIŠINGER, Roman. Konstrukční návrh korečku s vyměnitelnými břity pro kolesové rýpadlo: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2012, 49 s. Vedoucí práce: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská práce je zaměřena na dobývací orgány kolesových rýpadel včetně analýzy rozpojování a technologii dobývání. Obsahuje rešerši korečků kolesových rypadel a výpočet teoretické výkonnosti pro zadané hodnoty. cs
dc.description.abstract BIŠINGER, Roman. Construction Design of Bucket with Replaceable Blades for Wheel Excavator: Bachelor Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production Machines and Design, 2012, 49 p. Thesis head: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. The thesis is focused on the mining bodies of bucket wheel excavators, including analysis of disintegration and extraction technology. It includes bucket wheel excavators search and calculation of the theoretical performance for the specified value. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3347229 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kolesové rypadlo, korečky, rozpojování, dobývání cs
dc.subject bucket wheel excavator, buckets, disintegration, extraction en
dc.title Konstrukční návrh korečku s vyměnitelnými břity pro kolesové rýpadlo cs
dc.title.alternative Construction Design of Bucket with Replaceable Blades for Wheel Excavator en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Strakoš, Karel cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukce strojů a zařízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis BIS0011_FS_B2341_2302R010_10_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BIS0011_FS_B2341_2302R010_10_2012.pdf 3.192Mb PDF View/Open
BIS0011_FS_B2341_2302R010_10_2012_priloha.zip 1.685Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics