Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGondek, Horstcs
dc.contributor.authorBišinger, Romancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:00:31Z
dc.date.available2012-07-11T08:00:31Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93895
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBIŠINGER, Roman. Konstrukční návrh korečku s vyměnitelnými břity pro kolesové rýpadlo: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2012, 49 s. Vedoucí práce: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská práce je zaměřena na dobývací orgány kolesových rýpadel včetně analýzy rozpojování a technologii dobývání. Obsahuje rešerši korečků kolesových rypadel a výpočet teoretické výkonnosti pro zadané hodnoty.cs
dc.description.abstractBIŠINGER, Roman. Construction Design of Bucket with Replaceable Blades for Wheel Excavator: Bachelor Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production Machines and Design, 2012, 49 p. Thesis head: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. The thesis is focused on the mining bodies of bucket wheel excavators, including analysis of disintegration and extraction technology. It includes bucket wheel excavators search and calculation of the theoretical performance for the specified value.en
dc.format.extent3347229 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkolesové rypadlo, korečky, rozpojování, dobývánícs
dc.subjectbucket wheel excavator, buckets, disintegration, extractionen
dc.titleKonstrukční návrh korečku s vyměnitelnými břity pro kolesové rýpadlocs
dc.title.alternativeConstruction Design of Bucket with Replaceable Blades for Wheel Excavatoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeStrakoš, Karelcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBIS0011_FS_B2341_2302R010_10_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam