Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČech, Bohumírcs
dc.contributor.authorPlachý, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:01:19Z
dc.date.available2012-07-11T08:01:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93954
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací komory. V úvodu popisuje fluidní kotel a jeho konstrukční řešení. Navazuje na podrobnější popis problematiky fluidních zařízení. Dále seznamuje s možnými metodami měření teploty a odběru vzorku spalin. V praktické části je řešen návrh chlazené odběrové sondy, tepelný výpočet, pevnostní výpočet, tlaková zkouška a hydraulické ztráty sondy. V závěru je uveden stručný přehled dosažených výsledků, výhody řešení, pro které jsem se rozhodl a srovnání s dalšími způsoby řešení konstrukce chlazené odběrové sondy. Technická dokumentace chlazené odběrové sondy a prostup sondy do spalovací komory je součástí přílohy.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design of sampling probe for sampling of the gas from the fluidized bed combustion chamber. The introduction describes the fluidized bed boiler and its design. It continues to issue more detailed description of fluid power systems. Also introduces the possible methods of temperature measurement and gas sampling. In the practical part of the design is solution of cooled sampling probe, thermal calculations, stress analysis and hydraulic pressure probe losses. In conclusion, a brief overview of the results is achieved, the benefits of this solution, for which I chose and comparison with other solving ways of cooled-sampling probe design. Technical documentation of cooled sampling probe and probe penetration into the combustion chamber is part of the Annex.en
dc.format.extent2747552 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodběr vzorkucs
dc.subjectměření teplotycs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectprostupcs
dc.subjectsample takingen
dc.subjecttemperature measuringen
dc.subjectproposalen
dc.subjecttransmissionen
dc.titleNávrh měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací komorycs
dc.title.alternativeDesign Probe for Sampling Flue Gas Sample from the Fluidized Combustion Chambersen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSzeliga, Zbyszekcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchProvoz energetických zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPLA0014_FS_B2341_3907R009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam