Návrh měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací komory

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93954

Show simple item record


dc.contributor.advisor Čech, Bohumír cs
dc.contributor.author Plachý, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:01:19Z
dc.date.available 2012-07-11T08:01:19Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93954
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací komory. V úvodu popisuje fluidní kotel a jeho konstrukční řešení. Navazuje na podrobnější popis problematiky fluidních zařízení. Dále seznamuje s možnými metodami měření teploty a odběru vzorku spalin. V praktické části je řešen návrh chlazené odběrové sondy, tepelný výpočet, pevnostní výpočet, tlaková zkouška a hydraulické ztráty sondy. V závěru je uveden stručný přehled dosažených výsledků, výhody řešení, pro které jsem se rozhodl a srovnání s dalšími způsoby řešení konstrukce chlazené odběrové sondy. Technická dokumentace chlazené odběrové sondy a prostup sondy do spalovací komory je součástí přílohy. cs
dc.description.abstract This thesis describes the design of sampling probe for sampling of the gas from the fluidized bed combustion chamber. The introduction describes the fluidized bed boiler and its design. It continues to issue more detailed description of fluid power systems. Also introduces the possible methods of temperature measurement and gas sampling. In the practical part of the design is solution of cooled sampling probe, thermal calculations, stress analysis and hydraulic pressure probe losses. In conclusion, a brief overview of the results is achieved, the benefits of this solution, for which I chose and comparison with other solving ways of cooled-sampling probe design. Technical documentation of cooled sampling probe and probe penetration into the combustion chamber is part of the Annex. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2747552 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odběr vzorku cs
dc.subject měření teploty cs
dc.subject návrh cs
dc.subject prostup cs
dc.subject sample taking en
dc.subject temperature measuring en
dc.subject proposal en
dc.subject transmission en
dc.title Návrh měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací komory cs
dc.title.alternative Design Probe for Sampling Flue Gas Sample from the Fluidized Combustion Chambers en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Szeliga, Zbyszek cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Provoz energetických zařízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis PLA0014_FS_B2341_3907R009_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PLA0014_FS_B2341_3907R009_2012.pdf 2.620Mb PDF View/Open
PLA0014_FS_B2341_3907R009_2012_priloha.zip 289.0Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics