Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFusek, Martincs
dc.contributor.authorŽůrek, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:14Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:14Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94096
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá identifikací únavových parametrů. Teoretická část obsahuje teorii únavy materiálu, jako jsou hlavní parametry, rozdělení únavy, křivky životnosti apod. Dále jsou zde popsány některé z kritérií pro jednoosé a víceosé namáhání. V praktické části jsou popsány některé z estimací pro přepočet únavových parametrů z parametrů zjištěných tahovou zkouškou a vrubovou zkouškou rázem v ohybu. Tyto estimace byly ověřeny pro hodnoty získané z literatury i pro hodnoty, které byly určené z laboratorních zkoušek.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the identification of fatigue parametres. The theoretical part contains the theory of fatigue, such as main parameters, the distribution of fatigue, life curves, etc. In addition, there are described some of the criterions for uniaxial and multiaxial stress. The practical part describes some of the estimation of fatigue parameters for conversion of the parameters identified by a tensile test and Charpy impact test. These estimations were verified for the values obtained from the literature and for values determined from laboratory tests.en
dc.format.extent4353498 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúnava materiálucs
dc.subjectestimace únavových parametrůcs
dc.subjectkritéria pro únavu materiálucs
dc.subjectfatigueen
dc.subjectestimation of fatigue parametersen
dc.subjectfatigue criterions of materialsen
dc.titleIdentifikace parametrů při únavovém zatěžovánícs
dc.title.alternativeIdentification of the parameters under fatigue loadingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeAdámková, Ludmilacs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department339 - Katedra pružnosti a pevnostics
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisZUR0008_FS_B2341_3901R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam