Identifikace parametrů při únavovém zatěžování

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94096

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fusek, Martin cs
dc.contributor.author Žůrek, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:02:14Z
dc.date.available 2012-07-11T08:02:14Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94096
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá identifikací únavových parametrů. Teoretická část obsahuje teorii únavy materiálu, jako jsou hlavní parametry, rozdělení únavy, křivky životnosti apod. Dále jsou zde popsány některé z kritérií pro jednoosé a víceosé namáhání. V praktické části jsou popsány některé z estimací pro přepočet únavových parametrů z parametrů zjištěných tahovou zkouškou a vrubovou zkouškou rázem v ohybu. Tyto estimace byly ověřeny pro hodnoty získané z literatury i pro hodnoty, které byly určené z laboratorních zkoušek. cs
dc.description.abstract This thesis focuses on the identification of fatigue parametres. The theoretical part contains the theory of fatigue, such as main parameters, the distribution of fatigue, life curves, etc. In addition, there are described some of the criterions for uniaxial and multiaxial stress. The practical part describes some of the estimation of fatigue parameters for conversion of the parameters identified by a tensile test and Charpy impact test. These estimations were verified for the values obtained from the literature and for values determined from laboratory tests. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4353498 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject únava materiálu cs
dc.subject estimace únavových parametrů cs
dc.subject kritéria pro únavu materiálu cs
dc.subject fatigue en
dc.subject estimation of fatigue parameters en
dc.subject fatigue criterions of materials en
dc.title Identifikace parametrů při únavovém zatěžování cs
dc.title.alternative Identification of the parameters under fatigue loading en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Adámková, Ludmila cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 339 - Katedra pružnosti a pevnosti cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná mechanika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis ZUR0008_FS_B2341_3901R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZUR0008_FS_B2341_3901R003_2012.pdf 4.151Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics