Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOlivková, Ivanacs
dc.contributor.authorŠťáva, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:26Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:26Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94133
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractŠŤÁVA, J. Řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny Prostějov: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 52 s. Vedoucí práce: Olivková, I. Bakalářská práce se zabývá dopravní obsluhou průmyslové zóny města Prostějov. V úvodní části je charakterizována oblast průmyslové zóny a její okolí. V další části je provedena analýza současného stavu. Na jejím základě jsou provedeny návrhy na změny dopravní obsluhy. S ohledem na požadavky firem a nově vznikající výrobní areály jsou navrženy varianty na úpravu stávající linky MHD obsluhující průmyslovou zónu. Formou dotazníku byla zjišťována spokojenost cestujících a zaměstnanců vybraných firem se stávající dopravní obsluhou průmyslové zóny.cs
dc.description.abstractŠŤÁVA, J. Solution of Transport Services of the Industrial Zone Prostejov: Bachelor Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2012, 52 p. Thesis head: Olivková, I Subject of this thesis is public trasportation situation in industrial zone of Prostejov. The first section describes industrial zone and its neighbourhood. The next section contains an analysis of current situation. Based on analysis are made suggestions for trasnsportation service changes. In relation to requirements of companies and new arising production facilities are designed suggestions for changes of curent public transportation serving industrial zone. By using the questionnaire was evaluated satisfaction of passengers and employees of selected companies with existing transportation services in industrial zone.en
dc.format.extent2993208 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdopravnícs
dc.subjectobsluhacs
dc.subjectprůmyslovécs
dc.subjectzónycs
dc.subjectTransporten
dc.subjectServicesen
dc.subjectIndustrialen
dc.subjectZoneen
dc.titleŘešení dopravní obsluhy průmyslové zóny Prostějovcs
dc.title.alternativeSolution of Transport Services of Prostejov Industrial Zoneen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBuriánek, Josefcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSTA816_FS_B2341_2301R003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam