Show simple item record

dc.contributor.advisorŠiroký, Jaromírcs
dc.contributor.authorHorák, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:27Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:27Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94134
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením experimentu, pro měření reakčních dob řidičů na optické podněty, v reálném automobilu. Návrh i experiment vychází z měření reakčních dob ve stojícím automobilu a měřením reakčních dob při rozjezdu z křižovatky. Teoretická část práce je zaměřena na popis prvků systému člověk – vozidlo – prostředí, jejichž vlastnosti mohou souviset s reakční dobou řidiče.cs
dc.description.abstractThis paper describes the design, implementation and evaluation of an experiment to measure the reaction times of drivers on the optical stimuli in real car. Design and experiment based on the measurement of reaction times in a stationary car and measurement of reaction times starting from the intersection. The theoretical part is focused on the description of elements of the human - vehicle – environment system, whose properties may be related to the driver's reaction time.en
dc.format.extent8567072 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectreakční dobacs
dc.subjectoptický podnětcs
dc.subjectčlověk – vozidlo – prostředícs
dc.subjectreaction timeen
dc.subjectoptical stimulien
dc.subjecthuman – vehicle – enviromenten
dc.titleAnalýza a ověřování reakčních dob řidiče silničního vozidlacs
dc.title.alternativeAnalysis and Validation of Road Vehicle Drivers Reaction Timeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRichtář, Michalcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHOR604_FS_B2341_2301R003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record