Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGondek, Horstcs
dc.contributor.authorSamec, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:31Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:31Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94145
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractSAMEC, Petr. Konstrukční návrh centrálního obvodu mazání velkostroje. VŠB – TU Ostrava, 2012. 42 stran. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování. Vedoucí práce: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s mazacími systémy na kolesovém rýpadle SchRS 1550 / 4×30 z povrchového hnědouhelného dolu DNT Tušimice prvního skrývkového řezu, dále na podrobný popis centrálních mazacích systémů na kolesovém rýpadle s popisem způsobů mazání a ošetření v zimních podmínkách. Součástí práce jsou tabulky se seznamem všech olejových a tukových náplní, které se na rýpadle používají a podrobné výkresy progresivního rozdělovače.cs
dc.description.abstractSAMEC, Petr. Construction Design of Large-Scale Excavator Central Lubrication Circuit. VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 p. Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production Machines and Design. Supervisor: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. The thesis is focused on familiarization with lubrication systems for wheel excavator SchRs 1550/4 × 30 from surface coal mine overburden DNT Tušimice of the first cut, as well as the detailed description of the central lubrication systems for a wheel excavator with a description of methods of lubrication and care in winter conditions. The thesis also contains table listing all the oil and fat contents, which are used on excavators and detailed drawings of the progressive distributor.en
dc.format.extent6590671 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCentrální mazací systém, Progresivní rozdělovače, Hydraulický agregát, Kolesové rýpadlo, Mazaná místa, Oběhové mazání, Řídící jednotky PA – troniccs
dc.subjectCentral Lubrication System, Progressive Distributor, Hydraulic Aggregate, Wheel Excavator, Lubricated Points, Circulating Lubrication, Controllers PA – tronicen
dc.titleKonstrukční návrh centralního obvodu mazání velkostrojecs
dc.title.alternativeConstruction Design of Large-Scale Excavator Central Lubrication Circuiten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKubín, Tomášcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSAM113_FS_B2341_2302R010_10_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam