Konstrukční návrh centralního obvodu mazání velkostroje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94145

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gondek, Horst cs
dc.contributor.author Samec, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:02:31Z
dc.date.available 2012-07-11T08:02:31Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94145
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract SAMEC, Petr. Konstrukční návrh centrálního obvodu mazání velkostroje. VŠB – TU Ostrava, 2012. 42 stran. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování. Vedoucí práce: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s mazacími systémy na kolesovém rýpadle SchRS 1550 / 4×30 z povrchového hnědouhelného dolu DNT Tušimice prvního skrývkového řezu, dále na podrobný popis centrálních mazacích systémů na kolesovém rýpadle s popisem způsobů mazání a ošetření v zimních podmínkách. Součástí práce jsou tabulky se seznamem všech olejových a tukových náplní, které se na rýpadle používají a podrobné výkresy progresivního rozdělovače. cs
dc.description.abstract SAMEC, Petr. Construction Design of Large-Scale Excavator Central Lubrication Circuit. VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 p. Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production Machines and Design. Supervisor: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. The thesis is focused on familiarization with lubrication systems for wheel excavator SchRs 1550/4 × 30 from surface coal mine overburden DNT Tušimice of the first cut, as well as the detailed description of the central lubrication systems for a wheel excavator with a description of methods of lubrication and care in winter conditions. The thesis also contains table listing all the oil and fat contents, which are used on excavators and detailed drawings of the progressive distributor. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 6590671 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Centrální mazací systém, Progresivní rozdělovače, Hydraulický agregát, Kolesové rýpadlo, Mazaná místa, Oběhové mazání, Řídící jednotky PA – tronic cs
dc.subject Central Lubrication System, Progressive Distributor, Hydraulic Aggregate, Wheel Excavator, Lubricated Points, Circulating Lubrication, Controllers PA – tronic en
dc.title Konstrukční návrh centralního obvodu mazání velkostroje cs
dc.title.alternative Construction Design of Large-Scale Excavator Central Lubrication Circuit en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kubín, Tomáš cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukce strojů a zařízení cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis SAM113_FS_B2341_2302R010_10_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SAM113_FS_B2341_2302R010_10_2012.pdf 6.285Mb PDF View/Open
SAM113_FS_B2341_2302R010_10_2012_priloha.zip 2.159Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics