Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČech, Bohumírcs
dc.contributor.authorPiják, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:44Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94175
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem chlazené sondy pro měření tepelných traktů v granulačním kotli. V první části mé práce jsou popsány druhy měřicích přístrojů, kde jsem se zaměřil na teploměry pro kontaktní a bezkontaktní měření. Teploměry použité pro mé měření musí mít co nejvyšší horní hranici rozsahu z důvodu vysokých teplot spalovacího prostoru. V další části jsou porovnány varianty konstrukce sondy. Jedná se o sondy kruhového průřezu s různými druhy konstrukcí. Pro mnou vybranou sondu je proveden tepelný výpočet přestupu tepla. Cílem výpočtu bylo zjistit velikost rychlosti proudění chladicího media, aby byl dosažen co nejlepší chladící účinek. Dále je sonda zkontrolována namáháním na ohyb a na tlak, také je proveden výpočet pro zjištění třecích ztrát. K práci je přiložena výkresová dokumentace k mnou navržené sondě a výkresová dokumentace pro vstup sondy do samotného spalovacího prostoru.cs
dc.description.abstractThis bachelor work deals with the design of cooled probes for measuring heat tracts inside granular boiler. In the first part of my work are described types of measuring devices, where I focused on thermometers for contact and contactless measurement. Thermometers used for my measurements must have a the highest possible upper limit of range, due to the high temperature inside combustion chamber. In the next part are compares the variations of constructions of probe. It is a probes of circular section with different types of structures. For my selected probe, is made by thermal calculation of heat transfer. The main goal for this calculation was to determine the magnitude of the velocity of flow of cooling medium, to achieve the best cooling effect. Furthermore, the probe was checked for bending stress and pressure, and I also made the calculation to determine the friction losses. Also in this work are attached technical drawings for my probe, what I have designed and technical drawings for entry of probe in to the combustion chamber.en
dc.format.extent3242994 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsondacs
dc.subjecttermočlánekcs
dc.subjectoptický pyrometrcs
dc.subjectbezkontaktní měření teplotycs
dc.subjectkontaktní měření teplotycs
dc.subjecttepelný výpočetcs
dc.subjectprobe, thermocouple, optical pyrometer, non-contact temperature measurement, contact temperature measurement, thermal calculationen
dc.titleNávrh chlazené sondy pro měření teploty ve spalovacím traktu granulačního kotlecs
dc.title.alternativeDesign Cooled Probe for Measuring Temperature in a Combustion Boiler Tracten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSzeliga, Zbyszekcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchProvoz energetických zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPIJ009_FS_B2341_3907R009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam