Návrh chlazené sondy pro měření teploty ve spalovacím traktu granulačního kotle

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94175

Show simple item record


dc.contributor.advisor Čech, Bohumír cs
dc.contributor.author Piják, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:02:44Z
dc.date.available 2012-07-11T08:02:44Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94175
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem chlazené sondy pro měření tepelných traktů v granulačním kotli. V první části mé práce jsou popsány druhy měřicích přístrojů, kde jsem se zaměřil na teploměry pro kontaktní a bezkontaktní měření. Teploměry použité pro mé měření musí mít co nejvyšší horní hranici rozsahu z důvodu vysokých teplot spalovacího prostoru. V další části jsou porovnány varianty konstrukce sondy. Jedná se o sondy kruhového průřezu s různými druhy konstrukcí. Pro mnou vybranou sondu je proveden tepelný výpočet přestupu tepla. Cílem výpočtu bylo zjistit velikost rychlosti proudění chladicího media, aby byl dosažen co nejlepší chladící účinek. Dále je sonda zkontrolována namáháním na ohyb a na tlak, také je proveden výpočet pro zjištění třecích ztrát. K práci je přiložena výkresová dokumentace k mnou navržené sondě a výkresová dokumentace pro vstup sondy do samotného spalovacího prostoru. cs
dc.description.abstract This bachelor work deals with the design of cooled probes for measuring heat tracts inside granular boiler. In the first part of my work are described types of measuring devices, where I focused on thermometers for contact and contactless measurement. Thermometers used for my measurements must have a the highest possible upper limit of range, due to the high temperature inside combustion chamber. In the next part are compares the variations of constructions of probe. It is a probes of circular section with different types of structures. For my selected probe, is made by thermal calculation of heat transfer. The main goal for this calculation was to determine the magnitude of the velocity of flow of cooling medium, to achieve the best cooling effect. Furthermore, the probe was checked for bending stress and pressure, and I also made the calculation to determine the friction losses. Also in this work are attached technical drawings for my probe, what I have designed and technical drawings for entry of probe in to the combustion chamber. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3242994 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject sonda cs
dc.subject termočlánek cs
dc.subject optický pyrometr cs
dc.subject bezkontaktní měření teploty cs
dc.subject kontaktní měření teploty cs
dc.subject tepelný výpočet cs
dc.subject probe, thermocouple, optical pyrometer, non-contact temperature measurement, contact temperature measurement, thermal calculation en
dc.title Návrh chlazené sondy pro měření teploty ve spalovacím traktu granulačního kotle cs
dc.title.alternative Design Cooled Probe for Measuring Temperature in a Combustion Boiler Tract en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Szeliga, Zbyszek cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Provoz energetických zařízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis PIJ009_FS_B2341_3907R009_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PIJ009_FS_B2341_3907R009_2012.pdf 3.092Mb PDF View/Open
PIJ009_FS_B2341_3907R009_2012_priloha.zip 341.5Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics