Elektronický diferenciál elektromobilu s odděleným pohonem kol

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94209

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chlebiš, Petr cs
dc.contributor.author Minks, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:02:58Z
dc.date.available 2012-07-11T08:02:58Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94209
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlastností vozidel s různou koncepcí diferenciálu. Mechanické diferenciály, které jsou v současnosti nejrozšířenější, výrazně ovlivňují výsledné chování vozidla a schopnosti trakce vozidla. Diplomová práce je tedy zaměřená na rozbor základních mechanických diferenciálu až po současně nejdokonalejší aktivní mechanické diferenciály. Součástí práce je také porovnání možností mechanického diferenciálu a elektronického diferenciálu s odděleným pohonem kol. Závěrečná část se zaměřuje na vylepšení jízdních vlastností laboratorního elektromobilu Kaipan, prostřednictvím matematického modelování v programu Matlab/Simulink. K vylepšení jízdních vlastností je využito výhod odděleného pohonu kol. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on analyzing the properties with various vehicles concepts differential. Mechanical differentials, which are currently the most widely used, strongly influence the resulting behavior of the vehicle and the vehicle's traction capabilities. This thesis is focused on the analysis of basic mechanical differential to the currently ultimate active mechanical differentials. The work is also a comparison between a mechanical differential and an electronic differential with separate drive wheels. The final section focuses on improving the handling of laboratory electric vehicle Kaipan through mathematical modeling in Matlab / Simulink. To improve the driving characteristics to reap the benefits of a separate drive wheels. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5323605 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Mechanický diferenciál cs
dc.subject aktivní kontrola stáčivé rychlosti cs
dc.subject aktivní diferenciál cs
dc.subject elektronický diferenciál cs
dc.subject nedotáčivost cs
dc.subject přetáčivost cs
dc.subject charakteristická zatáčivost cs
dc.subject Mechanic differential en
dc.subject active yaw control en
dc.subject active differential en
dc.subject electronic differential en
dc.subject understeering en
dc.subject oversteering en
dc.subject characteric steering en
dc.title Elektronický diferenciál elektromobilu s odděleným pohonem kol cs
dc.title.alternative Electronic Differential with a Separate Electric Wheel Drive en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Palacký, Petr cs
dc.date.accepted 2012-06-15 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 430 - Katedra elektroniky cs
dc.thesis.degree-program Mechatronika cs
dc.thesis.degree-branch Automobilová elektronika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis MIN130_USP_N3943_3906T007_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MIN130_USP_N3943_3906T007_2012.pdf 5.076Mb PDF View/Open
MIN130_USP_N3943_3906T007_2012_priloha.pdf 1.423Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics