Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHamrle, Jaroslavcs
dc.contributor.authorSilber, Robincs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:05Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94225
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractThe magneto-optic is a very old branch of physics. However, the subject is still pro- gressing, either by using magneto-optical effect in a novel ways and by developing of new materials and meta-materials. One of the key experimental technique in field of magneto-optics is a magneto-optical spectrometer, determining magneto-optical spectra. Within this work, we are building a new magneto-optical spectrometer. The spectrometer is based on the photoelastic modulator. In order to measure both Kerr rotation and Kerr ellipticity directly, PEM is of carefully calibrated and described. All the description of the setup and of the optical components is based on Jones formalism.en
dc.description.abstractMagneto-optika jako taková, je velmi staré odvětví fyziky. Přesto je ale stále ve vývoji a přichází se s novými způsoby využití magneto-optického efektu. Stejně tak se neustále vyvíjejí nové materiály, zejména tzv. metamateriály. Jedna z hlavních experimentálních metod zabývající se magneto-optikou je magneto-optický spek- trometr určující magneto-optická spektra. Tato práce se zabývá návrhem jednoho typu tohoto spektrometru. Základním prvkem tohoto spektrometru je fotoelastický modulátor. Abychom mohli přímo měřit Kerrovu rotaci a Kerrovu elipticitu, musí být fotoelastický modulátor správně a přesně nakalibrován. Veškerý popis aparatury a jejich optických prvků je proveden pomocí Jonesova formalismu.cs
dc.format.extent2603654 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPolarized light, Jones formalism, magneto-optical Kerr effect, Photoe- lastic modulator (PEM)en
dc.subjectPolarizované světlo, Jonesův formalismus, magneto-optický Kerrův jev, fotoelastický modulátor (PEM)cs
dc.titleMagneto-optical Kerr effect spectroscopy setup.en
dc.title.alternativeMagneto-optický spektrometr na měření Kerrova jevu.cs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHrabovský, Davidcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisSIL0010_USP_B3942_3942R001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam