Show simple item record

dc.contributor.advisorŠimoník, Petrcs
dc.contributor.authorJahn, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:06Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:06Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94228
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem této práce je detailní popis systému adaptivní regulace rychlosti jízdy, seznámení s funkcí a řídicí strukturou jednoduché regulace rychlosti jízdy bez adaptace, popis konstrukce, blokové struktury, a také řízení adaptivní regulace rychlosti jízdy. Tato práce rovněž uvádí popis jednotlivých snímačů nezbytných pro funkci adaptivní regulace rychlosti jízdy, jejich fyzikální podstatu a také snímače, které slouží k doplnění tohoto systému. Praktická část je zaměřena na provedení měření dvou odlišných systémů regulace rychlosti jízdy a zhodnocení jejích rozdílných funkci. Dílčím výsledkem této práce je zjištění, že všechny analyzované typy regulátorů není možno aktivovat za přítomnosti chybových kódů v řídicí jednotce motoru.cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is a detailed familiarization with function and control structure of the simple cruise control without adaptation, description of the construction, complex structure as well as management of the adaptive cruise control. This piece of work also presents description of various sensors which are necessary for the adaptive cruise control, their physical principles as well as additional sensors important for completion of the whole system. The practical part focuses on the measurement of two different adaptive cruise controls and evaluation of their various functions. A partial result of this work is the finding that all analyzed types of controllers can not be activated in the presence of the error codes within the engine control unit.en
dc.format.extent13489545 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectregulace rychlosti jízdycs
dc.subjectadaptivní tempomatcs
dc.subjectACCcs
dc.subjectřídicí jednotkacs
dc.subjectsnímač rychlostics
dc.subjectradarcs
dc.subjectsystémy podpory řízenícs
dc.subjectspeed control driveen
dc.subjectadaptive cruise controlen
dc.subjectACCen
dc.subjectcontrol uniten
dc.subjectspeed sensoren
dc.subjectradaren
dc.subjectdriver assistance systemsen
dc.titleKomfortní systémy - adaptivní regulace rychlosti jízdycs
dc.title.alternativeComfort Systems - Adaptive Cruise Controlen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVaculík, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department430 - Katedra elektronikycs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchAutomobilová elektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisJAH0007_USP_B3943_3906R007_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record