Komfortní systémy - adaptivní regulace rychlosti jízdy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94228

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimoník, Petr cs
dc.contributor.author Jahn, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:06Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:06Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94228
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této práce je detailní popis systému adaptivní regulace rychlosti jízdy, seznámení s funkcí a řídicí strukturou jednoduché regulace rychlosti jízdy bez adaptace, popis konstrukce, blokové struktury, a také řízení adaptivní regulace rychlosti jízdy. Tato práce rovněž uvádí popis jednotlivých snímačů nezbytných pro funkci adaptivní regulace rychlosti jízdy, jejich fyzikální podstatu a také snímače, které slouží k doplnění tohoto systému. Praktická část je zaměřena na provedení měření dvou odlišných systémů regulace rychlosti jízdy a zhodnocení jejích rozdílných funkci. Dílčím výsledkem této práce je zjištění, že všechny analyzované typy regulátorů není možno aktivovat za přítomnosti chybových kódů v řídicí jednotce motoru. cs
dc.description.abstract The aim of this paper is a detailed familiarization with function and control structure of the simple cruise control without adaptation, description of the construction, complex structure as well as management of the adaptive cruise control. This piece of work also presents description of various sensors which are necessary for the adaptive cruise control, their physical principles as well as additional sensors important for completion of the whole system. The practical part focuses on the measurement of two different adaptive cruise controls and evaluation of their various functions. A partial result of this work is the finding that all analyzed types of controllers can not be activated in the presence of the error codes within the engine control unit. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 13489545 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject regulace rychlosti jízdy cs
dc.subject adaptivní tempomat cs
dc.subject ACC cs
dc.subject řídicí jednotka cs
dc.subject snímač rychlosti cs
dc.subject radar cs
dc.subject systémy podpory řízení cs
dc.subject speed control drive en
dc.subject adaptive cruise control en
dc.subject ACC en
dc.subject control unit en
dc.subject speed sensor en
dc.subject radar en
dc.subject driver assistance systems en
dc.title Komfortní systémy - adaptivní regulace rychlosti jízdy cs
dc.title.alternative Comfort Systems - Adaptive Cruise Control en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vaculík, Petr cs
dc.date.accepted 2012-06-14 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 430 - Katedra elektroniky cs
dc.thesis.degree-program Mechatronika cs
dc.thesis.degree-branch Automobilová elektronika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis JAH0007_USP_B3943_3906R007_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JAH0007_USP_B3943_3906R007_2012.pdf 12.86Mb PDF View/Open
JAH0007_USP_B3943_3906R007_2012_priloha.pdf 2.053Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics