Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTůma, Jiřícs
dc.contributor.authorKocián, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:09Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94232
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTento bakalářský projekt se zabývá tématikou automobilových světlometů. V první části rozebírá světelné zdroje a druhy světlometů. V druhé části se zabývá nejmodernějšími systémy, které jsou ve světlometech využívány. Také popisuje sběrnici LIN, která se používá pro řízení světlometů. Na problematiku testování automobilových komponent se zaměřuje ve třetí části. K životnostní zkoušce byl vybrán servomotorek pro elektrické nastavení sklonu světlometů. Vytvořený řídicí program v Labview skrz kartu NI 6008 řídí pohyb servomotorku. K provedení zkoušky bylo vytvořeno testovací zařízení. V poslední částí je popsáno vyhodnocení dat.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about automotive headlights. The first part deals with light sources and types of car headlights. The second part discusses the newest modern systems which are being used in automotive. It also describes the LIN bus which is being used for controlling of the headlights. The third part is focused on testing of automotive components. For life - cycle testing has been chosen servomotor for electrical adjusting of headlights angle. Created control program in Labview controls the servomotor movement through NI 6008 card. For performing the life - cycle test the testing device was created. In the last part is described the data evaluation.en
dc.format.extent4033857 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSběrnice LINcs
dc.subjectTestování světlometůcs
dc.subjectŽivotnostní zkouškycs
dc.subjectElektrické naklápění světlometůcs
dc.subjectSvětelné zdrojecs
dc.subjectNI 6008cs
dc.subjectXenoncs
dc.subjectLEDcs
dc.subjectLaserové světlometycs
dc.subjectAdaptivní světlomety.cs
dc.subjectLIN busen
dc.subjectTesting of automotive headlightsen
dc.subjectLife - cycle testsen
dc.subjectElectrical headlight adjustingen
dc.subjectLight sourcesen
dc.subjectNI 6008en
dc.subjectXenonen
dc.subjectLEDen
dc.subjectLaser headlightsen
dc.subjectAdaptive Headlights.en
dc.titleZkoušky automobilových světelcs
dc.title.alternativeTesting of Aautomotive Light Sourcesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHorák, Bohumilcs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízenícs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchAutomobilová elektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisKOC0033_USP_B3943_3906R007_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam