Nesférické submikronové a nanometrické částice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94233

Show simple item record


dc.contributor.advisor Čech Barabaszová, Karla cs
dc.contributor.author Kalivoda, Pavel cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94233
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je teoretické a experimentální zpracování problematiky charakterizace velikosti a tvaru definovaných částic. Teoretická část ve formě literární rešerše se věnovala problematice popisu dvou základních metod charakterizace velikosti částic (laserová difrakce a dynamického rozptylu světla) a statistického vyhodnocení naměřených dat. V praktické části byly mechanochemickou syntézou připraveny definované částice, které byly následně charakterizovány pomocí obrazové analýzy a analyzátoru částic HORIBA. Získané výsledky z obou metod byly porovnány a byly diskutovány rozdíly v měření velikostí pomocí obou metod. Na vybraném SEM snímku byla provedena analýza tvaru částic. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is a theoretical and experimental elaboration of characterization of defined particle sizes and shapes. The theoretical part is in the form of literary research of two main particle size characterization methods (laser diffraction and dynamic light scattering) and statistical evaluation of measured data. During the practical part the defined particles were prepared by mechanochemical synthesis. They were characterized by the picture analysis and by the particle size analyzer HORIBA. The data gained by both methods were compared and differences in measuring particle sizes by means of both methods were discussed. A particle shape analysis was performed on a selected SEM image. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3465440 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject definované částice cs
dc.subject velikost cs
dc.subject tvar cs
dc.subject morfologie cs
dc.subject defined particles en
dc.subject size en
dc.subject shape en
dc.subject morphology en
dc.title Nesférické submikronové a nanometrické částice cs
dc.title.alternative Nonspherical submicron and nanometric patricles en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Slíva, Aleš cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 9360 - Centrum nanotechnologií cs
dc.thesis.degree-program Nanotechnologie cs
dc.thesis.degree-branch Nanotechnologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis KAL0013_USP_B3942_3942R001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAL0013_USP_B3942_3942R001_2012.pdf 3.304Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics