Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČech Barabaszová, Karlacs
dc.contributor.authorKalivoda, Pavelcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94233
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je teoretické a experimentální zpracování problematiky charakterizace velikosti a tvaru definovaných částic. Teoretická část ve formě literární rešerše se věnovala problematice popisu dvou základních metod charakterizace velikosti částic (laserová difrakce a dynamického rozptylu světla) a statistického vyhodnocení naměřených dat. V praktické části byly mechanochemickou syntézou připraveny definované částice, které byly následně charakterizovány pomocí obrazové analýzy a analyzátoru částic HORIBA. Získané výsledky z obou metod byly porovnány a byly diskutovány rozdíly v měření velikostí pomocí obou metod. Na vybraném SEM snímku byla provedena analýza tvaru částic.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is a theoretical and experimental elaboration of characterization of defined particle sizes and shapes. The theoretical part is in the form of literary research of two main particle size characterization methods (laser diffraction and dynamic light scattering) and statistical evaluation of measured data. During the practical part the defined particles were prepared by mechanochemical synthesis. They were characterized by the picture analysis and by the particle size analyzer HORIBA. The data gained by both methods were compared and differences in measuring particle sizes by means of both methods were discussed. A particle shape analysis was performed on a selected SEM image.en
dc.format.extent3465440 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdefinované částicecs
dc.subjectvelikostcs
dc.subjecttvarcs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectdefined particlesen
dc.subjectsizeen
dc.subjectshapeen
dc.subjectmorphologyen
dc.titleNesférické submikronové a nanometrické částicecs
dc.title.alternativeNonspherical submicron and nanometric patriclesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSlíva, Alešcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologiícs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisKAL0013_USP_B3942_3942R001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam