Elektronické řídicí systémy spalovacích motorů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94235

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimoník, Petr cs
dc.contributor.author Kováč, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94235
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract V této práci bude pojednáno o čtyřdobých zážehových a vznětových motorech. Také zde budou popsány jejich vlastnosti, charakteristické prvky a základní princip. Spalovací motory jsou v dnešní době neodmyslitelné, a proto se jimi bude tato práce zabývat především z hlediska mechatroniky. Dále bude zkoumáno a popisováno zapalování směsi obou typů motoru. Velmi důležitým bodem budou i jejich řídicí a regulační strategie. Po teoretické části přichází část praktická, kde bude na jednotlivých typech motorů proměřena funkce řízení motoru řídicí jednotkou, v závislosti na předem nasimulovaných rozličných stavech. Např. u vznětového motoru bude zjišťováno chování motoru, při odpojeném snímači váhy vzduchu. A to několika diagnostickými zařízeními. cs
dc.description.abstract This article will be discussed for four-stroke gasoline and diesel engines. Also described here are their properties, characteristic features and the basic principle. Internal combustion engines are now inseparable, and therefore they will deal with this article primarily in terms of mechatronics. It will also be studied and described a mixture of both types of ignition engine. Very important point will be their command and control strategies. After the theoretical part, practical part comes, where will be engines of various types of motor control function measurement control unit, depending on various conditions simulated in advance. For example the diesel engine behavior will be investigated when the sensor weight of air. And several diagnostic devices. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 6217341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Spalovací motor cs
dc.subject Elektronické řízení cs
dc.subject Regulace cs
dc.subject Diagnostika cs
dc.subject Combustion Engine en
dc.subject Electronic Control en
dc.subject Regulation en
dc.subject Diagnostic en
dc.title Elektronické řídicí systémy spalovacích motorů cs
dc.title.alternative Electronics Control Systems of Combustion Engine en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Sládeček, Václav cs
dc.date.accepted 2012-06-14 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 430 - Katedra elektroniky cs
dc.thesis.degree-program Mechatronika cs
dc.thesis.degree-branch Automobilová elektronika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis KOV0026_USP_B3943_3906R007_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOV0026_USP_B3943_3906R007_2012.pdf 5.929Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics