Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimoník, Petrcs
dc.contributor.authorKováč, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:10Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94235
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractV této práci bude pojednáno o čtyřdobých zážehových a vznětových motorech. Také zde budou popsány jejich vlastnosti, charakteristické prvky a základní princip. Spalovací motory jsou v dnešní době neodmyslitelné, a proto se jimi bude tato práce zabývat především z hlediska mechatroniky. Dále bude zkoumáno a popisováno zapalování směsi obou typů motoru. Velmi důležitým bodem budou i jejich řídicí a regulační strategie. Po teoretické části přichází část praktická, kde bude na jednotlivých typech motorů proměřena funkce řízení motoru řídicí jednotkou, v závislosti na předem nasimulovaných rozličných stavech. Např. u vznětového motoru bude zjišťováno chování motoru, při odpojeném snímači váhy vzduchu. A to několika diagnostickými zařízeními.cs
dc.description.abstractThis article will be discussed for four-stroke gasoline and diesel engines. Also described here are their properties, characteristic features and the basic principle. Internal combustion engines are now inseparable, and therefore they will deal with this article primarily in terms of mechatronics. It will also be studied and described a mixture of both types of ignition engine. Very important point will be their command and control strategies. After the theoretical part, practical part comes, where will be engines of various types of motor control function measurement control unit, depending on various conditions simulated in advance. For example the diesel engine behavior will be investigated when the sensor weight of air. And several diagnostic devices.en
dc.format.extent6217341 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpalovací motorcs
dc.subjectElektronické řízenícs
dc.subjectRegulacecs
dc.subjectDiagnostikacs
dc.subjectCombustion Engineen
dc.subjectElectronic Controlen
dc.subjectRegulationen
dc.subjectDiagnosticen
dc.titleElektronické řídicí systémy spalovacích motorůcs
dc.title.alternativeElectronics Control Systems of Combustion Engineen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSládeček, Václavcs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department430 - Katedra elektronikycs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchAutomobilová elektronikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisKOV0026_USP_B3943_3906R007_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam