Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDanihelka, Pavelcs
dc.contributor.authorŠtreit, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:41Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:41Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94304
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem této práce je zhodnocení toxicity hasebních vod odtékajících z požářiště se zaměřením na požáry pneumatik. V první části jsou uvedeny příklady havárií způsobené hasebními vodami. Další část se zabývá problematikou zpracování použitých pneumatik. Dále je uveden přehled a rozdělení testů toxicity. V praktické části jsou popsány postupy měření a jejich výsledky, popis vzorků a složení směsi. Nakonec jsou sepsány závěry této práce.cs
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the toxicity of Fire-Water Runoff flowing-off. Focusing on the tire fires. The first section provides examples of accidents caused by the Fire-Water Runoff. Another part deals with the processing of used tires. The following is an overview and sort of the toxicity tests. In the practical section describes the measurement procedures and their results, a description of samples and the composition of the mixture. Finally, the conclusions of work are written.en
dc.format58, [10] l. : il.cs
dc.format.extent2529388 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthasební vody, ekotoxicita, pneumatiky, požárcs
dc.subjectfire-water runoff, ecotoxicity, tyres, tires, fireen
dc.titleEkotoxicita hasebních vod z požárů pneumatikcs
dc.title.alternativeEcotoxicity of Water from Tire Fire Extinguishingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300617cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDobeš, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSTR622_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam