Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94335

Show simple item record


dc.contributor.advisor Švec, Jiří cs
dc.contributor.author Polák, Vladimír cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:57Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:57Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94335
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá metodikou měření polovodičovým gama spektrometrem FALCON 5000 a využitím přístroje v praxi. V teoretické části věnuji pozornost právním předpisům v oblasti radioaktivity a statistice radiačních nehod v České republice. Dále jsou shrnuté poznatky o radioaktivitě a ionizujícím záření. Podrobněji jsem se zabýval využitím ionizujícího záření v praxi, gama spektrometrií a principem polovodičových detektorů. Praktická část práce je zaměřena na měření radioaktivity s polovodičovým gama spektrometrem FALCON 5000, popisem a zhodnocením výhod a nevýhod tohoto přístroje. Cílem mé diplomové práce je stanovení vhodné metody měření, jejímž výsledkem je vypracování metodického listu. Dalším dílčím cílem je určení nejefektivnějšího využití přístroje v různých situacích. cs
dc.description.abstract This diploma thesis inquires into the methodology of measuring with a solid-state gamma spectrometer FALCON 5000 and its practical exploitation.In the theoretical part I note the legal documents related to the radioactivity and to the statistics about the radiation accidents in the Czech Republic. Furthermore there are summarized detail findings about radioactivity and ionising radiation. I explore the use of ionising raditation in practice, gamma spectrometry and the principle of solid-state detectors. The applicative part of the work is focused on measuring of radioactivity with a solid-state gamma spectrometer FALCON 5000, description and evaluation of the advantages and disadvantages of the this device. The goal of my thesis work is to find an optimal method for measuring which results in elaboration of the methodic list. The subsequent aim is to establish the most effective way of use of the device in various situations. en
dc.format 60, [14] l. : il. cs
dc.format.extent 4043024 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject radioaktivita cs
dc.subject ionizující záření cs
dc.subject detekce cs
dc.subject gama spektrometrie cs
dc.subject polovodičový detektor cs
dc.subject radioactive en
dc.subject ionizing radiation en
dc.subject detection en
dc.subject gamaspektrometry en
dc.subject solid-state detektor en
dc.title Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000 cs
dc.title.alternative Solid - state gamma spectrometer Falcon 5000 en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200655 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Linhartová, Eva cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis POL456_FBI_N3908_3908T005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
POL456_FBI_N3908_3908T005_2012.pdf 3.855Mb PDF View/Open
POL456_FBI_N3908_3908T005_2012_priloha.pdf 1.866Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics