Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠvec, Jiřícs
dc.contributor.authorPolák, Vladimírcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:57Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94335
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá metodikou měření polovodičovým gama spektrometrem FALCON 5000 a využitím přístroje v praxi. V teoretické části věnuji pozornost právním předpisům v oblasti radioaktivity a statistice radiačních nehod v České republice. Dále jsou shrnuté poznatky o radioaktivitě a ionizujícím záření. Podrobněji jsem se zabýval využitím ionizujícího záření v praxi, gama spektrometrií a principem polovodičových detektorů. Praktická část práce je zaměřena na měření radioaktivity s polovodičovým gama spektrometrem FALCON 5000, popisem a zhodnocením výhod a nevýhod tohoto přístroje. Cílem mé diplomové práce je stanovení vhodné metody měření, jejímž výsledkem je vypracování metodického listu. Dalším dílčím cílem je určení nejefektivnějšího využití přístroje v různých situacích.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis inquires into the methodology of measuring with a solid-state gamma spectrometer FALCON 5000 and its practical exploitation.In the theoretical part I note the legal documents related to the radioactivity and to the statistics about the radiation accidents in the Czech Republic. Furthermore there are summarized detail findings about radioactivity and ionising radiation. I explore the use of ionising raditation in practice, gamma spectrometry and the principle of solid-state detectors. The applicative part of the work is focused on measuring of radioactivity with a solid-state gamma spectrometer FALCON 5000, description and evaluation of the advantages and disadvantages of the this device. The goal of my thesis work is to find an optimal method for measuring which results in elaboration of the methodic list. The subsequent aim is to establish the most effective way of use of the device in various situations.en
dc.format60, [14] l. : il.cs
dc.format.extent4043024 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectradioaktivitacs
dc.subjectionizující zářenícs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectgama spektrometriecs
dc.subjectpolovodičový detektorcs
dc.subjectradioactiveen
dc.subjectionizing radiationen
dc.subjectdetectionen
dc.subjectgamaspektrometryen
dc.subjectsolid-state detektoren
dc.titlePolovodičový gama spektrometr Falcon 5000cs
dc.title.alternativeSolid - state gamma spectrometer Falcon 5000en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200655cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLinhartová, Evacs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPOL456_FBI_N3908_3908T005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam