Hodnocení technologického procesu s využitím maticové metody analýzy rizik

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94394

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šenovský, Pavel cs
dc.contributor.author Adam, Simon cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:22Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:22Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94394
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje problematiku řízení technologických rizik a její dílčí procesy, které jsou její součástí. Na úvod jsou připomenuty základní termíny spojené s analýzou rizik. Práce dále rozebírá typy analýzy rizik a některé metody, které lze při identifikování použít, spolu s jejich základní charakteristikou. Cílem práce je identifikování a hodnocení technologických rizik ve firmě JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice pomocí maticové metody analýzy rizika, respektive pomocí programu SFÉRA. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis describes the issues of technological risk and its sub-processes that are part of it. At home there are reminded basic terms associated with a risk analysis. The thesis also discusses the types of risk analysis and some methods that can be used in identifying, together with their basic characteristics. The aim is the identification and assessment of technological risks in the company JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice using matrix methods of risk analysis, respectively, using the program SFÉRA. en
dc.format 40, [4] l. : il. cs
dc.format.extent 2600216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject metody cs
dc.subject SFÉRA cs
dc.subject matice cs
dc.subject risk en
dc.subject analysis en
dc.subject evaluation en
dc.subject methods en
dc.subject SFÉRA en
dc.subject matrix en
dc.title Hodnocení technologického procesu s využitím maticové metody analýzy rizik cs
dc.title.alternative Technological Process Evaluation Using the Matrix Method for Risk Analysis en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300485 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Řehák, David cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis ADA388_FBI_B3908_3908R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ADA388_FBI_B3908_3908R003_2012.pdf 2.479Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics