Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVěžníková, Hanacs
dc.contributor.authorBližňák, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:28Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:28Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94404
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci se věnuji postupu určení bezpečnostních požadavků pro nestanovený výrobek. V první části se zabývám právními předpisy jako takovými, v další části se již věnuji konkrétním předpisům a požadavkům na stanovené a nestanovené výrobky. Cílem práce je shrnout obsáhlou právní legislativu v oblasti stanovených a nestanovených výrobků a určit rozdíly v uvádění na trh mezi těmito dvěma kategoriemi výrobků uváděných na trh, dále provedení analýzy rizika u vybraného nestanoveného výrobku – dopravního pásu.cs
dc.description.abstractI’m focusing in this bachelor work on the procedure of the determination of the safety requirements for non – specific products. In firs part I deal with the legislation as such, in another part I’m engaged on specific regulations and requirements for specific and non – specific product. The objective of this work is summarize extensive the law legislation in sphere specified and non – specific products and determinate differences between two category products featured on the market, further analysis risk of selected non - specific product - conveyor belt.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent2065151 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstanovený a nestanovený výrobek, certifikace, shoda, analýza rizik, dopravníkový páscs
dc.subjectspecific and non – specific product, certification, agreement, risk analysis, conveyor belten
dc.titleUrčení bezpečnostních požadavků pro nestanovený výrobekcs
dc.title.alternativeThe determination of the safety requirements for non - specified productsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200603cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHerecová, Lenkacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBLI031_FBI_B3908_3908R001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam