Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠvec, Jiřícs
dc.contributor.authorPaloc, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:36Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:36Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94427
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje technické způsoby měření rychlosti automobilů využívané na území České republiky. Větší pozornost je věnována radarovému typu měření, se kterým se řidiči mohou na pozemních komunikacích setkat nejčastěji. Práce detailně popisuje princip radarového měření, radar typu AD9 a jeho použití v praxi. Závěr práce je věnován důkladné analýze možných podmínek ovlivňující přesnost měření ať už přímým či nepřímým způsobem.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis describes the techniques of measuring the speed of cars used in the Czech Republic. Greater attention is paid to the type of radar measurements, with which drivers can encounter on the road frequently. The thesis describes in detail the principle of radar measurements, radar type AD9 and its use in practice. The conclusion is devoted to a thorough analysis of possible conditions affecting measurement accuracy, whether direct or indirect manner.en
dc.format50 l. : il.cs
dc.format.extent3932854 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměření rychlostics
dc.subjectradarcs
dc.subjectAD9cs
dc.subjectvelocity measurementen
dc.subjectradaren
dc.subjectAD9en
dc.titleMěření rychlosti automobilůcs
dc.title.alternativeVelocity measurement carsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200846cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVeselý, Václavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAL314_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam