Ochrana před povodněmi ve správním území obce s rozšířenou působností Znojmo

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94449

Show simple item record


dc.contributor.advisor Maléřová, Lenka cs
dc.contributor.author Budková, Michaela cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:47Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:47Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94449
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá výčtem všech stávajících i plánovaných ochranných opatření proti povodním na území obce s rozšířenou působností Znojmo, zhodnocením jejich stavu a případným návrhem zlepšení jejich efektivnosti ochrany nebo dalších opatřeních. cs
dc.description.abstract This work deals with a list of all existing and planned measures for protection against flooding in the municipality with extended powers Znojmo, assessing their condition and any proposal to improve their efficiency or other protection measures. en
dc.format 40, [5] l. : il. cs
dc.format.extent 4022802 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ochranné opatření, přirozená povodeň, říční koryto, záplavové území cs
dc.subject protective measures, natural flood, the river bed, flood area en
dc.title Ochrana před povodněmi ve správním území obce s rozšířenou působností Znojmo cs
dc.title.alternative Flood Protection in the Administrative Territory of Znojmo, a Municipality with Extended Competence en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300486 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Adamec, Vilém cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis BUD063_FBI_B3908_3908R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BUD063_FBI_B3908_3908R003_2012.pdf 3.836Mb PDF View/Open
BUD063_FBI_B3908_3908R003_2012_priloha.pdf 540.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics