Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPešák, Milošcs
dc.contributor.authorBlažek, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:49Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:49Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94455
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá posouzením stávající protipožární a protivýbuchové ochrany a návrhem technických a organizačních opatření, které vedou ke snížení rizika nebezpečných jevů výbuchu a požáru v lakovně tekutých nátěrových hmot společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. V rámci technických opatření došlo k přepočtu množství hasiva podle německé normy VdS 2093en CO2 Fire Extinguishing System: Planning and Installation a k navýšení množství hasiva CO 2.cs
dc.description.abstractThe thesis examines the existing fire-stopping and explosion suppression security and proposes the technical and organizational measures which lead to decrease of risk of dangerous explosion and fire effects in liquid-spraying booths in VÍTKOVICE CYLINDERS Inc. company. In terms of technical measures the parametrs were re-counted and the amount of CO2 extinctant was increased in accordance with the German regulation VdS 2093en. CO2 Fire Extinguishing System: Plannig and Installation.en
dc.format44, [3] l. : il.cs
dc.format.extent10994414 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprotipožární ochrana, lakovací kabina, protivýbuchová ochrana, nátěrová hmotacs
dc.subjectfire protection, paint booth, explosion protection, the coatingen
dc.titleNebezpečí výbuchu lakovací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeDanger of explosion paint booths for application of organic liquid coating material in selected companiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200807cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDubový, Romancs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBLA464_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam