Nebezpečí výbuchu lakovací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot ve vybrané společnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94455

Show simple item record


dc.contributor.advisor Pešák, Miloš cs
dc.contributor.author Blažek, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:49Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:49Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94455
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá posouzením stávající protipožární a protivýbuchové ochrany a návrhem technických a organizačních opatření, které vedou ke snížení rizika nebezpečných jevů výbuchu a požáru v lakovně tekutých nátěrových hmot společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. V rámci technických opatření došlo k přepočtu množství hasiva podle německé normy VdS 2093en CO2 Fire Extinguishing System: Planning and Installation a k navýšení množství hasiva CO 2. cs
dc.description.abstract The thesis examines the existing fire-stopping and explosion suppression security and proposes the technical and organizational measures which lead to decrease of risk of dangerous explosion and fire effects in liquid-spraying booths in VÍTKOVICE CYLINDERS Inc. company. In terms of technical measures the parametrs were re-counted and the amount of CO2 extinctant was increased in accordance with the German regulation VdS 2093en. CO2 Fire Extinguishing System: Plannig and Installation. en
dc.format 44, [3] l. : il. cs
dc.format.extent 10994414 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject protipožární ochrana, lakovací kabina, protivýbuchová ochrana, nátěrová hmota cs
dc.subject fire protection, paint booth, explosion protection, the coating en
dc.title Nebezpečí výbuchu lakovací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot ve vybrané společnosti cs
dc.title.alternative Danger of explosion paint booths for application of organic liquid coating material in selected companies en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200807 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dubový, Roman cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis BLA464_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BLA464_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 10.48Mb PDF View/Open
BLA464_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 1.437Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics